Plany morskie

Zaproszenie na spotkanie dot. infrastruktury liniowej

  • 3 listopada 2017
  • Agnieszka Cwilewicz
Infrastruktura liniowa

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, którego celem jest dyskusja nad proponowanymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000 zapisami odnośnie infrastruktury liniowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni o godz. 10:00.

Ze względu na ograniczenia lokalowe prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 10.11.2017 r. na adres: agnieszka.cwilewicz@umgdy.gov.pl .

 

Logo POWER