Plany morskie

Wykaz uwag i wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu

 • 26 listopada 2020
 • Agnieszka Cwilewicz
PZP ELB - Zakres

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zmian.)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu.

Wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni. Z wykazem oraz treścią wniosków wraz z opisem przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36).

Wykaz będzie dostępny do dnia wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko.

Logo POWER

Pliki do pobrania

 • 1. Ogłoszenie o wyłożeniu wykazu uwag i wniosków (PZP ELB)

  • Plik pdf
  • 55.73 Kb
 • 2. Wykaz uwag i wniosków (PZP ELB)

  • Plik pdf
  • 326.76 Kb