Plany morskie

Wszczęcie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

 • 27 lutego 2020
 • Agnieszka Cwilewicz

W trakcie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000 stwierdzono możliwość wpływu zapisów projektu planu na obszary wód morskich Szwecji, Danii oraz Niemiec. W związku z tym w dniu 12 lutego 2020 r. przekazano do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Prognozę oddziaływania na środowisko wraz z projektem planu łącznie z wymaganymi przepisami tłumaczeniami Tłumaczenia w serwisie polishmsp.eu.

Dyrektor GDOŚ w dniu 21 lutego 2020 r. powiadomił o tym fakcie następujące instytucje:

 • Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego
 • Szwedzką Agencję Ochrony Środowiska
 • Ministerstwo Ochrony Środowiska Danii

Ponadto informacja o dostępnych dokumentach została przesłana do pozostałych krajów sąsiadujących z obszarem projektu planu, tj. do Litwy, Łotwy i Estonii.

Logo POWER

Pliki do pobrania

 • 1. Prognoza OOŚ wraz z porjektem planu PZP POM v3 (wersja polskojęzyczna)

  • Plik zip
  • 46.64 Mb
 • 2. Prognoza OOŚ wraz z porjektem planu PZP POM v3 (wersja anglojęzyczna)

  • Plik zip
  • 28.75 Mb
 • 3. Prognoza OOŚ wraz z porjektem planu PZP POM v3 (wersja niemieckojęzyczna)

  • Plik zip
  • 29.94 Mb