Plany morskie

Uwagi, opinie i uzgodnienia do projektu planu (v1)

  • 8 września 2018
  • Agnieszka Cwilewicz
PZP POM - Nagłówek

W sierpniu zakończono zbieranie uwag, opinii i uzgodnień do Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Aktualnie trwają prace nad drugą wersją planu (v2) uwzględniającą zgłoszone uwagi. Wersja ta zostanie udostępniona na stronie urzędu, na początku przyszłego roku.

Harmonogram dalszych prac dostępny jest pod adresem:
https://www.umgdy.gov.pl/

Logo PO WER