Plany morskie

Przedłożenie projektu planu ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

 • 6 listopada 2020
 • Agnieszka Cwilewicz

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w imieniu swoim i Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zgodnie z zapisami art. 37e ust. 1 pkt. 17 ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu wraz opracowanym do niego projektem Prognozy.

Poniżej załączono Projekt planu wraz Projektem prognozy w wersji przekazanej do ministerstwa.

Aktualizacja z dnia 18.12.2020 r.

W związku z pismem Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego, Urząd Morski w Gdyni wraz z Wykonawcą Prognozy ooś dla projektu planu, ponownie przeanalizował sposób opracowania mapy nr 4 („Rysunek 5.55. Obszary cenne przyrodniczo w POM” w tekście prognozy). Przy sporządzaniu przedmiotowej mapy została przyjęta granica Zatoki Pomorskiej (w rozumieniu geograficznym) pokrywająca się ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk „Zatoka Pomorska”, co nieprecyzyjnie odzwierciedla założenie metodologiczne i wyniki waloryzacji przedstawione w Dokumencie. W efekcie tego, mapa nie uwzględniała faktu, że Woliński Park Narodowy (jako część Zatoki Pomorskiej) jest cenny dla ssaków morskich. Została wykonana korekta mapy, która następnie została dołączona do dokumentacji Prognozy.

Aktualizacja z dnia 26.02.2021 r.

Zaktualizowano błędnie wygenerowany Wykaz uwag i wniosków dołączony do Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000 (wersja v4).

Logo POWER

Pliki do pobrania

 • 1. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000 (wersja v4)

  • Plik zip
  • 41.52 Mb
 • 2. Projekt prognozy oddziaływania na środowisko PZP POM (wersja v4.1)

  • Plik zip
  • 29.74 Mb