Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Plany morskie

Opublikowany Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

  • 24 maja 2021
  • Agnieszka Cwilewicz

 

Skorowidz arkuszy rysunków planu

Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 935). Rozporządzenie zaczęło obowiązywać w dniu 22 maja 2021 r.

Dziękujemy wszystkim interesariuszom za aktywny udział w procesie planistycznym, który przyczynił się do przyjęcia najbardziej optymalnych rozstrzygnięć planistycznych.

 

Logo POWER