Plany morskie

Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego

 • 28 czerwca 2022
 • Agnieszka Cwilewicz
Plan_zalacznik4_RysPlanu_A1_fragment
Plan_zalacznik4_RysPlanu_A1_fragment

Uprzejmie informujemy, że została opracowana druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (tzw. v.2). Jest to wersja projektu planu i Prognozy po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych.

Uwagi do przedmiotowego projektu planu można składać w terminie do 29 lipca 2022 r.:

 • w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 • elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

Spotkanie konsultacyjne dot. przedmiotowego projektu planu odbędzie się 12 lipca 2022 r. w godz. 11.00 – 15.00 w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim

Potwierdzenie udziału w spotkaniu należy przesłać do dnia 6 lipca 2022 r. na adres planymorskie@umgdy.gov.pl .

Pliki do pobrania

 • 1. Plan - tekst rozporzadzenia, załącznik 1, załącznik 2

  • Plik zip
  • 3.21 Mb
 • 2. Plan - załącznik 3 - uzasadnienie

  • Plik pdf
  • 290.71 Kb
 • 3. Plan - załącznik 3 - rysunek uwarunkowań A1

  • Plik png
  • 31.67 Mb
 • 4. Plan - załącznik 3 - rysunek uwarunkowań A2

  • Plik png
  • 23.89 Mb
 • 5. Plan - załącznik 4 - rysunek planu A1

  • Plik png
  • 3.92 Mb
 • 6. Plan - załącznik 4 - rysunek planu A2

  • Plik png
  • 2.97 Mb
 • 7. Prognoza OOŚ

  • Plik zip
  • 10.55 Mb
 • 8. Wykaz wniosków, uwag, opinii, uzgodnień

  • Plik pdf
  • 1.26 Mb