Plany morskie

Dane GIS Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

  • 11 czerwca 2021
  • Maksymilian Chirek

Mapa z zakresem planu

Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 935).

Istnieje również możliwość pobrania danych przestrzennych dot. akwenów lub ich wydzielonych części w postaci plików SHP:
Pobierz dane GIS z serwisu sipam.gov.pl

Logo POWER