Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Fundusze europejskie

SPO-T w Urzędzie Morskim – pomoc w zarządzaniu projektem

 • 20 listopada 2014
 • Karolina Dołhy

Wstęp

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport możliwa jest realizacja projektów w trzecim priorytecie Pomoc techniczna.

O dofinansowanie projektów ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w ramach Pomocy technicznej mogą ubiegać się wyłącznie ci beneficjenci, którzy zostali wyszczególnieni w Uzupełnieniu SPOT.

Potencjalni beneficjenci SPOT zostali określeni w podziale na priorytety i działania Programu. Poniżej przedstawiono wykaz potencjalnych beneficjentów, którzy mogą składać wnioski aplikacyjne w ramach trzeciego priorytetu – Pomoc techniczna, zgodnie z zapisami Uzupełnienia SPOT.

Priorytet 3: Pomoc techniczna

Działanie 3.1. Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT
Działanie 3.2. Informacja i promocja operacji SPOT

Ministerstwo Infrastruktury oraz inni Beneficjenci końcowi, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji dla co najmniej jednego projektu w ramach Priorytetu 1 lub 2, w tym m. in.:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Urzędy Morskie,
 • Zarządy Portów,
 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
 • Miasta na prawach powiatu, w zależności od natury realizowanego projektu,
 • Komenda Główna Straży Pożarnej,
 • Komenda Główna Policji.

Więcej informacji na stronie poświęconej Sektorowemu Programowi Operacyjnemu Transport: www.spot.gov.pl

Zgodnie z powyższymi wytycznymi oraz uzyskaniem akceptacji i dofinansowania na realizację dwóch Projektów inwestycyjnych w ramach Priorytetu 1, Urząd Morski w Gdyni złożył w Ministerstwie Infrastruktury Wniosek o Dofinansowanie Projektu SPO-T w Urzędzie Morskim – pomoc w zarządzaniu projektem,
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport,
w ramach Priorytetu 3. Pomoc techniczna,
w ramach działania 3.1. Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT

W dniu 26 kwietnia 2005 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie podpisana została Umowa o Dofinansowanie Projektu SPO-T w Urzędzie Morskim - pomoc w zarządzaniu projektem. Ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni umowę podpisała Pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych.

Rzeczowa realizacja Projektu rozpoczęła się w maju 2005 r., a zakończona została w październiku br.

W ramach Projektu SPO-T w Urzędzie Morskim – pomoc w zarządzaniu projektem Urząd Morski w Gdyni dokonał zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarek, skanerów, laptopów, telefonów komórkowych oraz kserokopiarek. Powyższy sprzęt został zainstalowany w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni a następnie oznaczony naklejkami z logo UE i logotypem SPOT, celem informowania o współfinansowaniu przez Unię Europejską wymienionego sprzętu.

Celem Projektu SPO-T w Urzędzie Morskim – pomoc w zarządzaniu projektem jest zapewnienie pracownikom, odpowiedzialnym za realizację Projektów inwestycyjnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, odpowiedniej jakości wyposażenia komputerowego, dostępu do poczty elektronicznej oraz sieci wewnętrznej Urzędu, a także możliwości korzystania z nowoczesnego i niezawodnego sprzętu biurowego – wszystko to zagwarantuje wysoką jakość oraz spójność działań i zapewni efektywną realizację Projektów realizowanych w ramach SPO Transport.

Realizacja przedmiotowego Projektu umożliwi Urzędowi Morskiemu w Gdyni podniesienie jakości zarządzania Projektami inwestycyjnymi, pozostającymi w jego kompetencjach:

 • Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego nr SPOT/1.2.1/20/04
 • Przebudowa Falochronu Głównego w Gdyni wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego nr SPOT/1.2.1/110/04

Wartość Projektu: 130 473,26 PLN
Udział Unii Europejskiej: 76 412,25 PLN

Kontakt

 1. Kierownik Projektu
  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska
  Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
  dyrtech@umgdy.gov.pl
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  tel. 58/ 355 35 88