Fundusze europejskie

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego

 • 19 listopada 2014
 • Karolina Dołhy

Inicjatorem Projektu był Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Rolę Beneficjenta Końcowego pełnił Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
Instytucją Zarządzającą SPO Transport było ówczesne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Instytucją Pośredniczącą w Zarządzaniu SPO Transport było ówczesne Ministerstwo Transportu i Budownictwa.
Instytucją Płatniczą było Ministerstwo Finansów.
Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006

Priorytet 1: Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu.
Działanie 1.2: Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich – poprawa dostępu od strony morza.

Opis Projektu

Projekt polegał na rozbiórce starego falochronu i wybudowaniu nowego, przesuniętego w najwęższym miejscu o 30 m, co spowodował poszerzenie wejścia do portu gdańskiego i umożliwiło bezpieczne wejścia statkom o długości 220m.
Kierownikiem Projektu była Anna Stelmaszyk-Świerczyńska Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych.
Roboty wykonywało Konsorcjum Hydrobudowa S.A. Energopol Szczecin S.A.- Navimor-Invest Sp. z o.o.
Nadzór nad robotami sprawowała z ramienia Zamawiającego firma „Projmors” BP BM Sp. z o.o.

Odbiór techniczny odbył się dnia 15 maja 2008 r., a komisja w składzie 31 osób oceniła jakość wykonanych robót za dobrą.

Uroczystego otwarcia zmodernizowanego wejścia do Portu dokonano dnia 30 maja 2008 r. Otwarcia dokonał Dyrektor Urzędu Morskiego kapitan żeglugi wielkiej dr inż. Andrzej Królikowski wraz z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Infrastruktury kapitanem żeglugi wielkiej Panią Anną Wypych - Namiotko. Poświęcenia obiektu dokonał Metropolita Gdański ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Uroczyste zakończenie Projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego”, którego Beneficjentem jest Urząd Morski w Gdyni, odbyło się 30 maja 2008 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas:

 1. John Richardson – szef Zespołu Zadaniowego ds. Polityki Morskiej Komisji Europejskiej,
 2. Anna Wypych – Namiotko – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury,
 3. Roman Zaborowski – Wojewoda Pomorski,
 4. Abp Leszek Sławoj Głódź - Metropolita Gdański.

Wśród zaproszonych gości obecni również byli:

 1. Krzysztof Siwek – Dyrektor Departamentu Zarządzania Programem Transport w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
 2. Janina Mentrak – Dyrektor Departamentu Transportu Morskiego w Ministerstwie Infrastruktury,
 3. Marek Chmielewski – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Morskiego w Ministerstwie Infrastruktury,
 4. Adam Orzechowski – Naczelnik Wydziału w Departamencie Budżetu Ministerstwa Infrastruktury,
 5. Ojciec Edward Pracz - Europejski Koordynator Duszpasterstwa Ludzi Morza.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Wykonawcy Konsorcjum "HYDROBUDOWA S.A. (lider Konsorcjum) - ENERGOPOL SZCZECIN S.A. - NAVIMOR - INVEST Sp. z o.o." z prezesem Hydrobudowy S.A. lidera Konsorcjum Wojciechem Czajko oraz Kierownikiem Budowy panią Elżbietą Zwoińską; przedstawiciele Inżyniera Kontraktu - Firmy "PROJMORS" Biura Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. z prezesem panem Jerzym Warszyckim oraz z-cą Inżyniera Kontraktu panem Henrykiem Olkiem.
Na uroczystość przybyli także Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Urzędu Morskiego w Słupsku, przedstawiciele Zarządu Portu Gdańsk, Zarządu Portu Gdynia, Urzędu Wojewódzkiego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji, Izby Celnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni oraz inni zaproszeni goście.
Program uroczystości obejmował krótki rejs w miejsce realizacji Projektu, podczas którego nastąpiło błogosławieństwo Metropolity Gdańskiego, przemówienie Andrzeja Królikowskiego - Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni i uroczyste spotkanie w Sali jazzowej PFB, na którym przedstawiona została prezentacja z przebiegu realizacji projektu i miały miejsce krótkie wystąpienia zaproszonych gości oraz poczęstunek.

Modernizacja wejścia do Portu Gdańskiego kosztowała ca: 30 mln zł, z czego wkład UE wynosi ca: 22 mln zł.

Kontakt

 1. Kierownik Projektu
  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska
  Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
  dyrtech@umgdy.gov.pl
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  tel. 58/ 355 35 88