Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Umorzenia niepodatkowych należności budżetu Państwa