Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej