Majątek Urzędu Morskiego w Gdyni

  • 10 maja 2022
  • Wacław Drozd
Wartość ewidencyjna środków trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi: 1.991.109.112,59 zł w tym:
Lp Grupa KŚT Wartość Brutto
1 00 - Grunty 183.910.869,26 zł
2 01 - Budynki 53.260.959,72 zł
3 02 - Budowle 1.421.881.971,71 zł
4 03 - Kotły i maszyny energetyczne 537.438,85 zł
5 04 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 30.795.460,73 zł
6 05 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 3.588.255,96 zł
7 06 - Urządzenia techniczne 47.108.919,73 zł
8 07 - Środki transportu 237.616.851,38 zł
9 08 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 12.392.940,25 zł
10 09 - Inwentarz żywy 15.445,00 zł

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu:                               12.583.388,69 zł.

Wartości niematerialne i prawne:                                           17.762.898,65 zł.