Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Majątek Urzędu Morskiego w Gdyni

  • 10 maja 2022
Wartość ewidencyjna środków trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi:  37 221 447 388,94 zł w tym:

 

Lp Grupa KŚT Wartość Brutto
1 00 - Grunty  35 378 367 719,15 zł
2 01 - Budynki  53 920 302,67 zł
3 02 - Budowle  1 457 489 689,59 zł
4 03 - Kotły i maszyny energetyczne  539 376,96 zł
5 04 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  29 944 009,12 zł
6 05 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  3 650 985,96 zł
7 06 - Urządzenia techniczne  47 366 433,50 zł
8 07 - Środki transportu  237 795 290,28 zł
9 08 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  12 358 136,71 zł
10 09 - Inwentarz żywy  15 445,00 zł

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu: 12 943 579,88 zł.

Wartości niematerialne i prawne:  17 909 072,65 zł.

  • Autor wpisu
    Wacław Drozd
  • Data utworzenia wpisu
    10 maja 2022
  • Zmodyfikowany
    18 kwietnia 2024 przez Wacław Drozd