Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Skargi i wnioski

  • 10 maja 2022

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

W Urzędzie Morskim w Gdyni obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów:
Dyrektor Urzędu lub wyznaczony przez niego Zastępca przyjmuje interesantów w prawach skarg i wniosków w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 14.00 do 15.45. Zastępcy Dyrektora oraz kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.15 do 15.15.

Ponadto wszelkie skargi i wnioski można przesyłać na adres mailowy Urzędu Morskiego w Gdyni: umgdy@umgdy.gov.pl lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Termin załatwiania skarg i wniosków:
do jednego miesiąca

  • Autor wpisu
    Barbara Trepczyk
  • Data utworzenia wpisu
    10 maja 2022
  • Zmodyfikowany
    29 września 2023 przez admin