Procedury urzędowe

Legalizacja dzienników okrętowych

 • Tytuł procedury
  Legalizacja dzienników okrętowych
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek.
 • Opłaty administracyjne

  Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. 2020, poz. 680)
  Za zalegalizowanie dziennika pokładowego lub innego dokumentu (książki) podlegającego legalizacji – 20 PLN

 • Opłata skarbowa

  Brak.

 • Termin i sposób załatwienia

  Brak.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Państwa Bandery

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Paulina Pieprzowska – biuro podawcze
  tel. 58 355 33 11
  e-mail: fsc@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Brak.

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski (t.j. z. 2018 r. poz. 2175 ze zmianami)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności (Dz. U. Nr 162, poz. 1696 z późn. zm.)

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o legalizację dziennika.

  • Plik doc
  • 27.50 Kb