Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

IRM

Systemy TSS w obszarze odpowiedzialności DUM w Gdyni

System rozgraniczenia ruchu statków na Zatoce Gdańskiej

 1. Lokalny system rozgraniczenia ruchu statków na Zatoce Gdańskiej podlega służbie Centrum VTS Zatoka Gdańska.
 2. Kapitan każdego statku zdążającego do lub opuszczającego porty Zatoki Gdańskiej zobowiązany jest do przestrzegania zasad organizacji ruchu statków w Systemie Rozgraniczenia Ruchu Statków „Zatoka Gdańska”.
 3. System Rozgraniczenia Ruchu Statków „Zatoka Gdańska” składa się z następujących elementów :
  a) „TSS – West” (ZACHÓD) – Systemu rozgraniczenia ruchu mający swój początek 5 mil na NE od pławy HEL prowadzący następnie do pławy GN i odpowiednio do pław GD lub NP;
  b) „TSS -East” (WSCHÓD) – Systemu rozgraniczenia ruchu, mający swój początek 4 mile na NW od pławy ZN prowadzący do pławy ZS;
  c) „ITZ” – Strefy ruchu przybrzeżnego;
  d) Tras zalecanych.
 4. Szczegóły dotyczące zasad organizacji ruchu obowiązujących na akwenie objętym kontrolą VTS Zatoka Gdańska znajdują się w zakładce „VTS Zatoka Gdańska”.
Mapa morska przedstawiająca strefy rozgraniczenia ruchu na Zatoce Gdańskiej. Obszar wody w kolorze niebieskim, ląd w kolorze żółtym. strefy rozgraniczenia ruchu w kolorze purpurowym.
VTS Zatoka Gdańska - Strefy rozgraniczenia ruchu (źródło: UM Gdynia)

System rozgraniczenia ruchu statków TSS Ławica Słupska - TSS Slupska Bank

Komitet Bezpieczeństwa Morskiego (MSC), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), podczas obrad 102 sesji, która odbyła się w dniach 4 – 11 listopada 2020 r. przyjął zmiany w systemie rozgraniczenia ruchu TSS Ławica Słupska. Zmieniony system obowiązuje od 1 czerwca 2021 r.

System rozgraniczenia ruchu składa się z trzech części:

Część zachodnia:

 • dwa pasy ruchu o szerokości 1.75 mili;
 • strefa separacyjna o szerokości 0.5 mili;

Część centralna:

 • dwa pasy ruchu o szerokości 1.6 mili;
 • strefa rozgraniczenia ruchu o szerokości 0,4 mili od strony zachodniej i 0,8 mili od strony wschodniej;
 • strefa ruchu przybrzeżnego;

Część wschodnia:

 • dwa pasy ruchu o zmiennej szerokości;
 • strefa rozgraniczenia ruchu o zmiennym kształcie i szerokości;
 • strefa ruchu przybrzeżnego.
Na tle mapy morskiej ( z zaznaczonymi głębokościami) kolorem czerwonym przedstawiano nowy system rozgraniczenia ruchu. W części centralnej TSS widać jasno purpurowy przebieg poprzedniej strefy rozgraniczenia ruchu.
Aktualny system rozgraniczenia ruchu TSS Ławica Słupska

Współrzędne geograficzne zmienionego systemu oraz mapa 152 (INT1292) znajdują się w załączniku 'Zmieniony System Rozgraniczenia Ruchu TSS 'Ławica Słupska’.

VTS Ławica Słupska

Nadzór nad ruchem statków w obszarze TSS Ławica Słupska pełni Służba Kontroli Ruchu Statków VTS Ławica Słupska (VTS Slupska Bank) wykonując następujące zadania:

 • prowadzi kontrolę i zarządzanie ruchem statków poprzez wydawanie instrukcji, zaleceń i nakazów, w szczególności gdy w ocenie operatora VTS sytuacja może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi;
 • prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przez statki przepisów ruchu i innych przepisów obowiązujących na wyznaczonych trasach przepływu i w systemie rozgraniczenia ruchu;
 • prowadzi serwis informacyjny, wykorzystując dostępne systemy radarowe, urządzenia łączności oraz Automatyczny System Identyfikacji (AIS) .

Kapitan każdego statku korzystającego z systemu rozgraniczenia ruchu, nawigującego w jego pobliżu lub przecinającego system, obowiązany jest do przestrzegania Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (COLREG 1972),  w tym prawidła 10 wymienionych przepisów.

Służba Dyżurna VTS Ławica Słupska (24/7):

VHF:                       73
Telefon:                  +48 59 814 6204, +48 59 814 4889
Tel. komórkowy:   +48 784 778 876
Tel. satelitarny:     +881 631 586 326
Faks:                        +48 59 814 6204
Email:                      vtslawica@umgdy.gov.pl

Pliki do pobrania

 • 1. Tss ławica słupska - zmieniony system rozgraniczenia ruchu

  • Plik docx
  • 483.58 Kb
 • Autor wpisu
  Michał Tomczyk
 • Data utworzenia wpisu
  11 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  30 czerwca 2022 przez admin