IRM

Serwisy Służby VTS Zatoka Gdańska

Serwis informacyjny

 1. Serwis informacyjny jest usługą świadczoną przez służbę VTS w celu zapewnienia, by istotna informacja była dostępna na czas dla użytkowników systemu i posłużyła do wspomagania procesu decyzyjnego na burcie statku w zakresie bezpieczeństwa żeglugi w obszarze VTS.
 2. Informacja udostępniana w serwisie informacyjnym może dotyczyć:
  a) pozycji, zamiarów, manewrów i identyfikacji statków;
  b) obszarów o większym ruchu statków;
  c) ruchu statków, które stwarzają zagrożenie lub są ograniczone swoim zanurzeniem;
  d) zalecanej trasy przejścia, status akwenów okresowo zamykanych dla żeglugi i rybołówstwa;
  e) miejsc i akwenów na których prowadzone są prace mające wpływ na bezpieczeństwo nawigacji;
  f) zamknięcia akwenów i portów;
  g) bezpieczeństwa i ochrony żeglugi;
  h) ostrzeżeń nawigacyjnych;
  i) stanu oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego;
  j) prognoz, warunków rzeczywistych i ostrzeżeń hydrometeorologicznych;
  k) warunków lodowych;
  l) wstrzymania usług pilotażu lub usług VTS;
  m) zmian i uzupełnień w usługach świadczonych przez VTS.
 3. Serwis informacyjny świadczony jest przez służbę VTS na kanale roboczym VTS (kanał 71 VHF) lub na kanale zapasowym VTS (kanał 66 VHF), po zapowiedzi na kanale roboczym.
 4. Godziny transmisji komunikatów stałego serwisu informacyjnego – ostrzeżeń nawigacyjnych i prognozy pogody dostępne są w publikacjach nautycznych (oraz podane są poniżej). Pozostałe informacje serwisu informacyjnego przekazywane są przez służbę VTS w zależności od sytuacji nawigacyjnej w obszarze VTS oraz na żądanie użytkowników.
 5. Transmisje informacji są poprzedzane zapowiedzią na kanale 16 VHF z podaniem kanału roboczego na którym będą przekazane. Wszystkie statki nawigujące w obszarze VTS powinny słuchać zapowiedzianych transmisji.
 6. Godziny transmisji komunikatów stałego serwisu informacyjnego:
  Ostrzeżenia nawigacyjne, komunikaty meteorologiczne, prognozy pogody:
  Zapowiedź – VHF kanał 16, 71.
  Transmisja – VHF kanał 66:
  – o godz. 0005, 0705, 1305, 1905 LT (czasu lokalnego); po polsku,
  – na życzenie użytkowników.

Serwis asysty nawigacyjnej

 1. Serwis asysty nawigacyjnej jest usługą doradztwa świadczoną przez służbę VTS w celu wspomagania procesu decyzyjnego na burcie statku w zakresie bezpieczeństwa żeglugi w obszarze VTS i kontroli efektów wykonania podjętych decyzji.
 2. Asysta nawigacyjna udzielana jest za pośrednictwem łączności VHF na podstawie informacji radarowej, w następujących sytuacjach:
  a) gdy służba VTS uzna ją za konieczną dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska w obszarze VTS;
  b) na żądanie kapitana statku w przypadku szczególnie złych warunków pogodowych, ograniczonej widzialności, zmian w usługach pilotażu lub w niebezpieczeństwie grożącym statkowi.
 3. Asysta nawigacyjna będzie udzielana statkom tylko wtedy, jeśli statek został jednoznacznie zidentyfikowany na ekranie radarowym i ciągłość jego śledzenia jest zachowana w trakcie całego procesu asysty nawigacyjnej.
 4. Zapewnienie asysty nawigacyjnej dla statku nie zwalnia kapitana od osobistej odpowiedzialności za prowadzenie bezpiecznej nawigacji tego statku i nie może być traktowane jako „zdalny pilotaż”.
 5. Początek i koniec asysty nawigacyjnej powinien być wyraźnie ogłoszony na kanale łączności na którym jest udzielana, przez statek żądający asysty lub służbę VTS i potwierdzony przez drugą stronę.
 6. Informacja nawigacyjna udzielana podczas asysty nawigacyjnej przez służbę VTS może dotyczyć:
  a) kursu i prędkości statku nad dnem;
  b) pozycji w stosunku do linii rozgraniczającej lub strefy rozgraniczającej systemu rozgraniczenia ruchu, w stosunku do zalecanej trasy lub stałych punktów nawigacyjnych;
  c) pozycji, zamiarów i identyfikacji innych statków w pobliżu;
  d) ostrzeżeń dla pojedynczych statków odnośnie ich niebezpiecznych parametrów ruchu.
 7. Kapitan każdego statku po odebraniu informacji lub ostrzeżenia dotyczącego parametrów ruchu statku, powinien niezwłocznie porównać kurs, prędkość i pozycję swojego statku z odebranymi w informacji lub ostrzeżeniu.
 8. Asysta nawigacyjna udzielana przez służbę VTS jest bezpłatna.

Serwis organizacji ruchu (tylko statki awizowane)

 1. Serwis organizacji ruchu jest usługą świadczoną przez służbę VTS w celu zapobiegania sytuacjom nadmiernego zbliżenia między statkami oraz w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego ruchu statków w obszarze VTS.
 2. Przekazywanie jakichkolwiek instrukcji dotyczących organizacji ruchu statków awizowanych w obszarze VTS dozwolone jest jedynie na kanale roboczym VTS (kanał 71 VHF), za pośrednictwem służby VTS.
 3. Kapitan każdego statku w obszarze VTS zobowiązany jest wykonać instrukcje organizacji ruchu dla jego statku otrzymane od służby VTS. Instrukcje będą wskazywały wynik działań, jakie statek powinien podjąć, pozostawiając decyzję co do sposobu ich wykonania kapitanowi statku. Instrukcje mogą zawierać polecenia ograniczenia prędkości statku w celu osiągnięcia wyznaczonych punktów drogi na określony czas, mogą dotyczyć ograniczeń w wyprzedzaniu określonych statków oraz zezwoleń na włączenie się do ruchu lub przecięcia toru kierunkowego.
 4. Serwis organizacji ruchu opiera się na wcześniejszym planowaniu ruchu statków awizowanych, w oparciu o:
  a) obowiązkowy system meldunkowy statków na liniach i w punktach zgłoszeniowych;
  b) obowiązkowe zgłoszenie przez statek ETA oraz meldunku wyjścia z portu;
  c) przydział trasy ruchu w obszarze VTS którym statek powinien podążać;
  d) przydział miejsca kotwiczenia lub postoju;
  e) system zezwoleń na włączenie się do ruchu.

Służba Dyżurna VTS ZATOKA GDAŃSKA (24/7):

VHF:                   71
Telefon:              +48 58 355 3610
Tel. mobilny:     +48 601 991 331
Tel. satelitarny: +870 772 265 042
Fax:                      +48 58 620 5363; lub +48 58 620 5328;
Email:                  vts@umgdy.gov.pl

 • Autor wpisu
  Michał Tomczyk
 • Data utworzenia wpisu
  11 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  30 czerwca 2022 przez admin