IRM

Polish Rescue Radio

Polish Rescue Radio - PL

Stanowisko pracy operatora Polish Rescue Radio. Na ścianie duża mapa nawigacyjna wybrzeża polskiego z zaznaczonym rozmieszczeniem radiostacji, ich częstotliwości i zasęgów. Fragment biurka. Na bilym blacie stoją dwa czarne monitory komputerowe, czarna klawiatura, czarny telefon i czarny mikrofon. Na ekranie bliższego monitara widać ikony poszczególnych radiostacji umożliwiających wybór stacji, częstotliwości i innych funkcji. Na drugim monitorze wyświetlona jest aplikacja służąca do identyfikacji pozycji statków - mapa morza Bałtyckiego.
Stanowisko operatora Polish Rescue Radio. (zdjęcie: K. Jaroszewski)

Stacja brzegowa „Polish Rescue Radio” od 1 stycznia 2020 roku przejęła funkcje i obowiązki dawnej stacji brzegowej „Witowo Radio”. „Polish Rescue Radio” obsługiwane jest przez certyfikowanego operatora GMDSS wchodzącego w skład służby dyżurnej VTS.

Stacja brzegowa „Polish Rescue Radio” prowadzi całodobowy nasłuch w ramach Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) w polskim obszarze odpowiedzialności za akcje ratownicze (Search and Rescue – SAR).

Do zadań służby radiowej (operatora pełniącego dyżur w „Polish Rescue Radio”) należy:

 • zapewnienie całodobowej łączności i nasłuchu na międzynarodowych częstotliwościach radiowych przeznaczonych do alarmowania i bezpieczeństwa;
 • nadawanie Morskich Informacji Bezpieczeństwa (MSI) – ostrzeżenia nawigacyjne, komunikaty pogodowe i komunikaty lodowe;
 • bieżąca współpraca z Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym w Gdyni (MRCK Gdynia) i jednostkami pływającymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa na morzu i sprawnego prowadzenia akcji ratowniczych.

Łączność w niebezpieczeństwie oraz w celu zachowania bezpieczeństwa na morzu prowadzona jest na falach pośrednich (MF) i na falach bardzo krótkich (VHF) w języku angielskim oraz polskim.

Łączność w paśmie MF prowadzona jest z radiostacji w Ustce za pomocą cyfrowego wywołania selektywnego (MF DSC), radioteleksu i komunikacji głosowej.  Zasięg radiostacji wynosi około 150 mil morskich. Szczegóły dotyczące częstotliwości nasłuchu i wywołania znajdują się w publikacjach nautycznych (*).

Łączność w paśmie VHF prowadzona jest z 10 radiostacji zlokalizowanych wzdłuż polskiego wybrzeża za pomocą cyfrowego wywołania selektywnego (VHF DSC) i komunikacji głosowej. Położenie poszczególnych radiostacji, używanych częstotliwości oraz ich zasięgi znajdują się w publikacjach nautycznych (*).

Ostrzeżenia nawigacyjne, komunikaty pogodowe i komunikaty lodowe nadawane są w języku angielskim w paśmie MF na częstotliwości 2714 kHz po zapowiedzi  na częstotliwości 2182 kHz i w paśmie VHF na kanałach 5, 61 lub 62 (w zależności od lokalizacji) po zapowiedzi na kanale 16 oraz na życzenie (w języku polskim lub angielskim). Godziny nadawania ostrzeżeń i komunikatów podane są w publikacjach nautycznych (*).

Służba radiowa ściśle współpracuje z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (Służby SAR)  przekazując informacje o jednostkach i osobach znajdujących się w niebezpieczeństwie, wzywających pomocy lub potrzebujących innej formy asysty w przypadkach zagrożenia życia lub mienia.

Służba radiowa w ramach Morskiej Służby Asysty Medycznej (TMAS) współpracuje z Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

(*) Publikacje nautyczne – np.  Spis Radiostacji Nautycznych Nr 530, wydane przez  Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP, lub zagraniczny odpowiednik.

Dane stacji:

Nazwa i znak wywoławczy: Polish Rescue Radio (SPL),

Telefon:   +48 58 355 3670; +48 58 355 3674
Faks:        +48 58 620 5363; +48 58 620 5328
Email:      gmdss@umgdy.gov.pl

MMSI:     002618102

Mapa Bałtyku - wycinek od wybrzeża Polskego do Szwecji. Ląd zaznaczonyny na żółto, morze na biało. Zaznaczone radiostacje i ich zasięg działania - obszary A1 (niebieski) i A2 (szary). W lewym dolnym rogu - tabela z częstotliwościami.
Mapa radiostacji i obszarów A1 i A2. (źródło: UM Gdynia)
 • Autor wpisu
  Michał Tomczyk
 • Data utworzenia wpisu
  11 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  25 października 2022 przez Michał Tomczyk