Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

IRM

Morska energetyka wiatrowa

Calm sea, no waves, clear sky. A wind turbine is visible in the foreground, other wind turbines are visible in the distance
(picture: Nicholas Doherty, Unsplash)

W Inspektoracie Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM) działa Zespół ds. morskiej energetyki wiatrowej (Zespół ds. MEW).

Do zadań Specjalistów ds. MEW należy między innymi:

 • Analiza i opiniowanie opracowań nawigacyjnych, planów, wniosków i dokumentów z zakresu MEW pod względem spełniania wymogów formalnych zgodnych z obowiązującym prawem;
 • Analiza i opiniowanie dokumentów z zakresu inwestycji związanych z MEW, wpływu morskich farm wiatrowych (MFW) i zespołu urządzeń na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków;
 • Opracowanie i nadzorowanie właściwego przepływu informacji nautycznych związanych z organizacją żeglugi w rejonie MFW podczas fazy budowy, eksploatacji i likwidacji;
 • Opracowanie zarządzeń regulujących zasady żeglugi w trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji na obszarach MFW oraz tworzenie odpowiednich procedur;
 • Koordynacja, współpraca i uzgadnianie opinii wewnątrz urzędu pomiędzy ekspertami zaangażowanymi w proces budowy i eksploatacji MFW;
 • Współpraca z inwestorami, Służbą VTS, urzędami morskimi oraz służbami zaangażowanymi w proces rozwoju MEW;
 • Współpraca ze służbami VTS w celu opracowania instrukcji nadzoru nad regulacją ruchu statków w rejonie MFW;
 • Wymiana informacji z Inwestorami w celu opracowania planów ruchu jednostek związanych z budową i obsługą MFW;
 • Uczestnictwo w pracach grupy Polish Offshore Sector Deal / współpraca Interesariuszy.

Zespół do spraw MEW:

Marta Kafarska - Główny Specjalista ds. morskiej energetyki wiatrowej
tel. +48 58 355 36 07

Michał Tomczyk - Starszy Specjalista ds. morskiej energetyki wiatrowej
Tel: +48 58 355 36 04

 • Autor wpisu
  Michał Tomczyk
 • Data utworzenia wpisu
  11 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  30 czerwca 2022 przez admin