Zamówienia publiczne

Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń przemysłu leśnego. Termin składania ofert do dnia 04.10.2022 r. do godz. 10.00.

 • Tytuł zamówienia publicznego
  Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń przemysłu leśnego.
 • Przedmiot postępowania
  Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń przemysłu leśnego.
 • Termin składania ofert
  04/10/2022
 • Status postępowania
  zakończono
 • Data publikacji wyników postępowania
  06/10/2022
 • Wynik postępowania

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń przemysłu leśnego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 05.10.2022 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę „Ksylon” Sipowicz Spółka Jawna, ul. Spółdzielcza 7A, 75-206 Koszalin; za cenę 34 640,55 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

Pliki do pobrania

 • 1. Zapytanie ofertowe

  • Plik pdf
  • 246.94 Kb
 • 2. Formularz oferty - zał. nr 1

  • Plik pdf
  • 282.97 Kb
 • 3. Formularz oferty wersja edytowalna.

  • Plik docx
  • 30.09 Kb
 • 4. Formularz cenowy - zał. nr 2

  • Plik xlsx
  • 22.47 Kb
 • 5. Oświadczenie RODO - zał. nr 3

  • Plik pdf
  • 90.55 Kb
 • 6. Projekt umowy - zał. nr 4

  • Plik pdf
  • 175.69 Kb