Zamówienia publiczne

Zamówienia do 130 tys złotych

23 stycznia 2023

Świadczenie usług transmisji danych punkt-punkt w o przepustowości 1Gbps przez okres 36 miesięcy

19 stycznia 2023

Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego z pługiem odśnieżnym. Termin składania ofert do dnia 26.01.2023 r. godz. 12:00.

19 stycznia 2023

Aktualizacja projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ujście Wisły PLB220004

17 stycznia 2023

Usługa poligraficzna – opracowanie projektu, wydruk i dostawa ulotek informacyjno-edukacyjnych

12 stycznia 2023

Nadzór przyrodniczy i przeniesienie gatunków chronionych

11 stycznia 2023

Usługa polegająca na konserwacji oraz pogotowia dźwigowego, dźwigu zainstalowanego w Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni.

29 grudnia 2022

Usługa polegająca na wywozie nieczystości stałych z terenu portu Nowy Świat.

29 grudnia 2022

Usługa polegająca na wywozie nieczystości stałych z koszy z terenu portu Nowy Świat oraz punktów widokowych.