Zamówienia publiczne

W trakcie

19 stycznia 2023

Aktualizacja projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Ujście Wisły PLB220004

17 stycznia 2023

Usługa poligraficzna – opracowanie projektu, wydruk i dostawa ulotek informacyjno-edukacyjnych

11 stycznia 2023

Usługa polegająca na konserwacji oraz pogotowia dźwigowego, dźwigu zainstalowanego w Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni.

29 grudnia 2022

Usługa polegająca na wywozie nieczystości stałych z terenu portu Nowy Świat.

21 grudnia 2022

Monitoring sygnału alarmowego wraz z patrolem interwencyjnym w Obwodzie Ochrony Wybrzeża Sztutowo, ul. Obozowa 10, 82-110 Sztutowo, Obchodzie Ochrony Wybrzeża Kąty Rybackie.

19 grudnia 2022

Wywóz i utylizacja martwych zwierząt z terenu pasa technicznego w obrębach: Gminy Ustka, Miasta Ustka i Miasta Łeba

15 grudnia 2022

Wycena wartości nieruchomości w Krynicy Morskiej

6 grudnia 2022

Dostawa urządzeń technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 09.12.2022 r. do godz. 10.00