Zamówienia publiczne

Zakończone

23 stycznia 2023

Świadczenie usług transmisji danych punkt-punkt w o przepustowości 1Gbps przez okres 36 miesięcy

19 stycznia 2023

Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego z pługiem odśnieżnym. Termin składania ofert do dnia 26.01.2023 r. godz. 12:00.

12 stycznia 2023

Nadzór przyrodniczy i przeniesienie gatunków chronionych

29 grudnia 2022

Usługa polegająca na wywozie nieczystości stałych z koszy z terenu portu Nowy Świat oraz punktów widokowych.

19 grudnia 2022

Awaryjna dostawa i wymiana uszczelnień wałów śrubowych prawej i lewej burty jednostki KONTROLER -20. Termin składania ofert do 23.12.2022 r. do godz. 9.00.

15 grudnia 2022

Wycena wartości nieruchomości w Krynicy Morskiej

6 grudnia 2022

Dostawa urządzeń technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 09.12.2022 r. do godz. 10.00

6 grudnia 2022

Dostawa maszyn i urządzeń przemysłu leśnego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 09.12.2022 r. do godz. 10.00.

6 grudnia 2022

Dostawa elektronarzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 09.12.2022 r. do godz. 10.00.

2 grudnia 2022

Instalacja wraz dostawą jednostek zasilania bezprzerwowego do istniejącego obiektu podlegającego adaptacji