Port State Control

Podstawa prawna

Pliki do pobrania

 • 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu

  • Plik pdf
  • 505.92 Kb
 • 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 428/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wykonania art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w odniesieniu do rozszerzonych inspekcji statków.( Dz.U. L 125 z 21.5.2010)

  • Plik pdf
  • 745.46 Kb
 • 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie kryteriów państwa bandery (Dz.U. L 241 z 14.9.2010)

  • Plik pdf
  • 729.88 Kb
 • 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 802/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 i art. 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie działalności przedsiębiorstwa (Dz.U. L 241 z 14.9.2010)

  • Plik pdf
  • 732.40 Kb
 • 5. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

  • Plik pdf
  • 352.26 Kb
 • 6. Rozporządzenie MGMiŻŚ z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie inspekcji państwa portu

  • Plik pdf
  • 1.41 Mb
 • Autor wpisu
  Kinga Zak
 • Data utworzenia wpisu
  11 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  1 lipca 2022 przez admin