Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Port State Control

NIR – Nowy System Inspekcyjny

Szczegółowe założenia Nowego Systemu Inspekcji Statków Paryskiego Memorandum są następujące:

 1. Objęcie inspekcjami wszystkich jednostek. Dotychczasowy cel poddania inspekcji 25 procent statków zawijających do portów każdego z państw członkowskich zmienia się na wspólny cel poddania inspekcji 100 procent statków zawijających do portów oraz kotwicowisk na terenie całego Paryskiego Memorandum
 2. Profil ryzyka statku. Każdemu statkowi zostanie przypisany jeden z trzech profili: niskiego, wysokiego lub standardowego ryzyka – odpowiednio Low Risk Ship (LRS), High Risk Ship (HRS) oraz Standard Risk Ship (SRS). Profil ryzyka statku będzie określany w oparciu o dane z inspekcji paryskiego memorandum z ostatnich 3 lat według następujących kryteriów: typ statku, wiek statku, pozycja flagi w rankingu (black, grey, white list), pozycja organizacji uznanej w rankingu (high, medium, low performance), ranking armatora/właściciela rejestrowego odpowiedzialnego za kod ISM, liczba niezgodności podczas inspekcji, liczba zatrzymań.
 3. Ranking Paryskiego Memorandum armatora. Ranking Paryskiego Memorandum armatora/właściciela rejestrowego jest nowo przyjętym kryterium. W przyjętej formule Paryskiego Memorandum uwzględnia ogólną liczbę niezgodności i zatrzymań statków danego armatora/właściciela rejestrowego z ostatnich 36 miesięcy i przyrównuje ją do średnich wyników wszystkich statków poddanych inspekcji PSC na terenie Paryskiego Memorandum, co pozwala na klasyfikację armatora w ogólnym rankingu jako very low, low, medium lub high performance. Odmowa wejścia lub zakaz zawijania do portów Paryskiego Memorandum statku danego armatora/właściciela rejestrowego skutkuje spadkiem w rankingu.
 4. Kategorie inspekcji, okna czasowe, wyznaczanie statków do inspekcji i typy inspekcji. Nowy System Inspekcji wyróżnia dwie kategorie inspekcji – okresową (periodic) oraz dodatkową (additional). Inspekcje okresowe wyznaczane są według okna czasowego. Inspekcje dodatkowe mają miejsce w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności i zależą od wagi zdarzenia. Okno czasowe dla inspekcji statku zależy od profilu ryzyka danego statku: statki wysokiego ryzyka podlegają inspekcji co 5-6 miesięcy; statki standardowego ryzyka podlegają inspekcji co 10-12 miesięcy; statki niskiego ryzyka podlegają inspekcji co 24-36 miesięcy. Upływ czasu do kolejnej inspekcji liczy się po każdej inspekcji statku od nowa
 5. Odmowa wstępu do portów państw członkowskich Paryskiego Memorandum (banning). Paryskie Memorandum rozszerza zastosowanie banningu (czyli odmowy wpłynięcia statku do portu państwa członkowskiego Paryskiego Memorandum) do wszystkich typów statków oraz do statków bandery z szarej listy dla statków wielokrotnie zatrzymywanych. Począwszy od 1 stycznia 2011, w wyniku uzupełnienia kryteriów odmowy wejścia do portów państw członkowskich Paris MoU, odmowę otrzymają: statki bander z czarnej listy, które zostały zatrzymane na terenie Paris MoU więcej niż 2 razy w przeciągu ostatnich 36 miesięcy oraz statki bander z szarej listy, które zostały zatrzymane na terenie Paris MoU więcej niż 2 razy w przeciągu ostatnich 24 miesięcy. Każde kolejne zatrzymanie statku po nałożeniu drugiej odmowy wejścia do portu skutkuje odmową wejścia do portów niezależnie od flagi statku.
 6. Raportowanie. Wraz z wejściem w życie nowego systemu inspekcji ulega zmianie wymóg Paryskiego Memorandium, dotyczący raportowania przewidywanego czasu zawinięcia (ETA – Estimated Time of Arrival). Dotychczasowy wymóg meldowania o ETA z wyprzedzeniem 72 godzin dotyczył jedynie statków zakwalifikowanych do inspekcji rozszerzonych. Obowiązek powiadamiania o ETA z 72-godzinnym wyprzedzeniem obejmie masowce, tankowce chemikaliowce, gazowce i statki pasażerskie powyżej 12 lat. Wszystkie statki nadal mają obowiązek meldunku o ETA z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Ponadto, ustalono następujące warunki czasowe ubiegania się o zniesienie odmowy wejścia: 3 miesiące po pierwszej odmowie wejścia, 12 miesięcy po drugiej odmowie wejścia, 24 miesiące po trzeciej odmowie wejścia, bezterminowa odmowa wejścia, bez prawa do ubiegania się o jej zniesienie.

Nowy System Inspekcji wchodzi w życie od 1 stycznia 2011. Wyniki inspekcji PSC od 16 czerwca 2009 zostaną wykorzystane przy wdrażaniu nowych wymagań.

Pliki do pobrania

 • 1. Faq

  • Plik pdf
  • 189.37 Kb
 • Autor wpisu
  Kinga Zak
 • Data utworzenia wpisu
  11 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  1 lipca 2022 przez admin