Zamówienia publiczne

Wykonanie przeglądu i konserwacji 10 zespołów prądotwórczych

 • Tytuł zamówienia publicznego
  Wykonanie przeglądu i konserwacji 10 zespołów prądotwórczych
 • Przedmiot postępowania
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu okresowego pozwalającego agregatów prądotwórczych zainstalowanych na stacjach radarowych oraz ośrodkach kontroli ruchu Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I. Przegląd obejmuje wykonanie przeglądu i konserwacji 10 jednostek zasilania awaryjnego, oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
 • Termin składania ofert
  31/05/2024
 • Status postępowania
  zakończono
 • Data publikacji wyników postępowania
  06/06/2024
 • Wynik postępowania

  Decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 6 czerwca 2024r dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Wykonanie przeglądu i konserwacji 10 zespołów prądotwórczych”, z ofert złożonych i nie odrzuconych wybrano ofertę firmy SELECT POWER Mateusz Kotwica za cenę 12 177,00zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

Pliki do pobrania

 • 1. Opis przedmiotu zamówienia

  • Plik doc
  • 73.00 Kb
 • 2. Projekt umowy

  • Plik doc
  • 94.50 Kb
 • 3. Zaproszenie do składania ofert

  • Plik doc
  • 63.50 Kb
 • 4. Formularz oferty

  • Plik docx
  • 19.57 Kb