Zamówienia publiczne

Dostawa urządzeń technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 04.10.2022 r. do godz. 10.00.

 • Tytuł zamówienia publicznego
  Dostawa urządzeń technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
 • Przedmiot postępowania
  Dostawa urządzeń technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
 • Termin składania ofert
  04/10/2022
 • Status postępowania
  zakończono
 • Data publikacji wyników postępowania
  06/10/2022
 • Wynik postępowania

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na dostawę urządzeń technicznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 05.10.2022 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę „AKS” Sławomir Czuba Krzysztof Boruta Sp. J., 05-816 Michałowice,Aleje Jerozolimskie 313 Reguły,za cenę 21 339,27 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

Pliki do pobrania

 • 1. Zapytanie ofertowe

  • Plik pdf
  • 204.24 Kb
 • 2. Formularz oferty

  • Plik pdf
  • 264.21 Kb
 • 3. Formularz oferty wersja edytowalna

  • Plik docx
  • 34.70 Kb
 • 4. Oświdczenie RODO

  • Plik pdf
  • 90.55 Kb
 • 5. Projekt umowy

  • Plik pdf
  • 207.57 Kb