Zamówienia publiczne

Dostawa środków czystości dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 07.10.2022 r. do godz. 12.00.

 • Tytuł zamówienia publicznego
  Dostawa środków czystości dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
 • Przedmiot postępowania
  Dostawa środków czystości dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
 • Termin składania ofert
  07/10/2022
 • Status postępowania
  zakończono
 • Data publikacji wyników postępowania
  11/10/2022
 • Wynik postępowania

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na dostawę środków czystości, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.10.2022 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy MERKURY Alicja Peplińska, ul. Pucka 28, 81-036 Gdynia; za cenę 39 991,53 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

Pliki do pobrania

 • 1. Zapytanie ofertowe

  • Plik pdf
  • 151.55 Kb
 • 2. Formularz oferty

  • Plik pdf
  • 204.34 Kb
 • 3. Formularz oferty wersja edytowalna

  • Plik docx
  • 30.94 Kb
 • 4. Oświadczenie RODO

  • Plik pdf
  • 90.55 Kb
 • 5. Projekt umowy

  • Plik pdf
  • 183.07 Kb