Zamówienia publiczne

W trakcie

29 maja 2024

Remont opaski brzegowej na Półwyspie Helskim od strony Zatoki Puckiej kmH 60,42 do 60,68.

7 maja 2024

Wykonywanie obsługi liniowej i handlingowej samolotu L410-UVP-E-LW Turbolet w okresie maj 2024- maj 2025 (1 (...)

11 kwietnia 2024

Opracowanie specyfikacji technicznej odzieży ochronnej i roboczej

16 lutego 2024

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji budynku administracyjno-szkoleniowego zlokalizowanego w Gdańsku Jelitkowie

16 lutego 2024

Remont wjazdu technicznego nr 2 w Rowach

30 stycznia 2024

Opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia dla rozbudowy placówki Obchodu Ochrony Wybrzeża w Gdańsku Jelitkowie

30 listopada 2023

Badanie laboratoryjne próbek paliwa żeglugowego na oznaczenie zawartości siarki metodą akredytowaną wg normy PN-EN ISO (...)

29 listopada 2023

Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do podłączenia projektowanego budynku nr 7 o przeznaczeniu biurowo – warsztatowo – (...)

22 listopada 2023

Dostawa urządzeń technicznych wraz z osprzętem. Termin składania ofert do dnia 28.11.2023 r. do godz. (...)

31 października 2023

Kontrola okresowa stanu technicznego budowli umocnienia brzegu będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni w (...)