Umowy

14 czerwca 2023

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w portach i przystaniach morskich

1 czerwca 2023

Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni – część 3 zamówienia – dostawa farb

11 maja 2023

Sukcesywne dostawy paliwa lotniczego JET A-1 dla statku powietrznego Urzędu Morskiego w Gdyni