Umowy

Umowy do 130 tys. zł

23 sierpnia 2022

Pełnienie nadzoru autorskiego nad ZSI Unisoft eksploatowanym w Urzędzie Morskim w Gdyni

21 lipca 2022

Usługa polegająca na świadczeniu usług pocztowych na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni

9 czerwca 2022

Dostawa urządzeń oznakowania nawigacyjnego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni

9 czerwca 2022

Dostawa urządzeń oznakowania nawigacyjnego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni Znak sprawy: ZP.371.14.2022.ASz