Umowy

Umowy powyżej 130 tys. zł

15 lipca 2024

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Remont opaski brzegowej w Gdyni”

27 czerwca 2024

Dostawa lamp i urządzeń oznakowania nawigacyjnego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni