Dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni – DUM

 • 23 marca 2022

dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Wykształcenie, praca zawodowa i pełnione funkcje:

 • 2021 - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, doktor nauk inżynieryjno technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport
 • 2000 – 2002 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, magister inżynier. Kierunek: Hydrografia i oznakowanie nawigacyjne.
 • 1969- 1976 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, inżynier nawigator. Kierunek: Transport morski.
 • 1965 – 1969 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu
 • 1958 – 1965 Szkoła Podstawowa Nr 11 w Elblągu

Doświadczenie zawodowe:

 • 1976 – 1995 Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni. Stanowiska: od asystenta pokładowego do kapitana statku.
 • 1995 – Urząd Morski w Gdyni
  Stanowisko: kapitan Portu Hel
  Stanowisko: zastępca kapitana Portu Gdańsk
  Stanowisko: kapitan Portu Gdańsk
 • 2016 – Dyrektor Naczelny Urzędu Morskiego w Gdyni
 • 2004 – Uniwersytet Morski w Gdyni – Studium Doskonalenia Kadr Stanowisko: Wykładowca na kursach kapitanów żeglugi wielkiej i starszych oficerów, zajęcia na symulatorach manewrowych
 • 2008 – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Stanowisko: Adiunkt.

Dane kontaktowe:

Telefon kontaktowy: +48 58 355 31 01, +48 58 620 22 85
e-mail: dumsekr@umgdy.gov.pl

Ogólny zakres kompetencji - odnośnik do Regulaminu Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 • sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków i zasad organizacji pracy w Urzędzie;
  ustalania strategii rozwoju Urzędu zgodną ze strategią Państwa;
 • ustalania zasad polityki kadrowej, w tym płacowej oraz socjalno-bytowej;
 • zapewnienia podnoszenia kwalifikacji pracowników, w drodze organizowania różnych form szkolenia, w tym szkoleń specjalistycznych, w celu podnoszenia jakości pracy Urzędu;
 • zatwierdzania planów i programów działalności Urzędu;
 • wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych w odrębnych przepisach, w tym nakładające kary pieniężne;
 • realizacji zadań w zakresie obronności Państwa i obrony cywilnej oraz ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności związanych z zapobieganiem aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń;
 • sprawowania nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich;
 • zapewnienia ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i innych tajemnic wynikających z odrębnych przepisów;
 • realizacji w stosunku do Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków kompetencji określonych przepisami prawa;
 • realizacji współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska.
 • zatwierdzania materiałów i opracowań przeznaczonych dla naczelnych i centralnych organów administracji publicznej;
 • wydawania przepisów prawa miejscowego, w formie zarządzeń i zarządzeń porządkowych oraz innych regulacji wymagających publikacji;
 • wydawania wewnętrznych aktów normatywnych, w tym określających organizację oraz zasady działania Urzędu;
 • zarządzania stanowiskiem do spraw audytu wewnętrznego w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Dodatkowe informacje:

 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego,
 • Członek International Harbour Masters’ Association,
 • Członek European Harbour Masters’ Committee,
 • Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej,
 • Członek Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń Morskich,
 • Egzaminator Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej,
 • Ławnik Odwoławczej Izby Morskiej,
 • Członek Gdańskiej Ławy Morskiej,
 • Członek Stowarzyszenia Klub Dżentelmena,
 • Członek Konwentu Morskiego,
 • Członek Komitetu Badań Morza Państwowej Akademii Nauk,
 • Członek Komitetu Transportu Państwowej Akademii Nauk.
 • Autor wpisu
  Magdalena Kierzkowska
 • Data utworzenia wpisu
  23 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  15 marca 2023 przez admin