Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni – DI

 • 23 marca 2022

mgr inż. Barbara Olczyk Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do spraw Inwestycyjnych

mgr inż. Barbara Olczyk Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do spraw Inwestycyjnych
mgr inż. Barbara Olczyk Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do spraw Inwestycyjnych

Wykształcenie

 • 1998 r. Akademia Rolniczo Techniczna w Olsztynie Wydział Budownictwa Lądowego Kierunek: Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • 2008 r. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Wydział Zarządzania i Marketingu
 • 2010 r. Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Studia Podyplomowe „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego”

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • 1998 r. – 2002 r. Przedsiębiorstwo Budowlane „ORBUD” - Inżynier Budowy
 • 2002 r. – 2008 r. Urząd Morski w Gdyni, Wydział Techniczno-Inwestycyjny – Starszy Inspektor – Starszy Specjalista
 • 2008 r. -2009 r. Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. Gdynia Biuro Inwestycji
 • 2009 r. – 2020 r. Urząd Morski w Gdyni, Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Zastępca Naczelnika Wydziału
 • Koordynowanie przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji prac budowlanych związanych z zadaniami inwestycyjnymi Wydziału.
 • Pełnienie funkcji Pełnomocnika lub Zastępcy Pełnomocnika Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do spraw realizacji projektów:
  • „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym”
  • „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego”
  • „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III”
  • „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie”

Dane kontaktowe:

Telefon kontaktowy: +48 58 355 34 01
e-mail: disekr@umgdy.gov.pl

Ogólny zakres kompetencji - odnośnik do Regulaminu Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. spraw inwestycyjnych wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 • przygotowanie inwestycji budowlanych;
 • realizacja inwestycji budowlanych, w uzgodnieniu z Pionem technicznym;
 • budowa obiektów i budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich;
 • realizacja zadań inwestycyjnych w portach i przystaniach, w których zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, Dyrektor Urzędu pełni funkcję podmiotu zarządzającego;
 • budowa infrastruktury portowej w portach nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej;
 • pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych (unijnych) do zadań finansowania infrastruktury oraz ochrony brzegów morskich;
 • sprawy związane z ochroną środowiska na obszarach i w zakresie realizacji inwestycji;
 • udział w projektach unijnych w zakresie działania Pionu inwestycji;
 • współpraca z organami administracji publicznej, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami zarządzającymi portami, w zakresie działania Pionu inwestycji;
 • współpraca międzynarodowa, w zakresie działania Pionu inwestycji.
 • Autor wpisu
  Magdalena Kierzkowska
 • Data utworzenia wpisu
  23 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  15 marca 2023 przez admin