Dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni – DIM

 • 23 marca 2022

inż. kpt. ż.w. Maciej Jeleniewski - Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej

inż. kpt. ż.w. Maciej Jeleniewski – Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej
inż. kpt. ż.w. Maciej Jeleniewski – Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej

Wykształcenie, praca zawodowa i pełnione funkcje

1973 -1978 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni Kierunek : transport morski; specjalizacja: inżynier nawigator
1969 – 1973 Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Gdańsku
1961 – 1969 Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

1978 – 1986 Polskie Linie Oceaniczne
Stanowiska : od asystenta pokładowego do I oficera
1987 – 2005 statki pod obca banderą
Stanowiska : I oficer, od 1992 kapitan
2005 – 2011 Gardline Geosurvey UK
Stanowisko : kapitan na statkach badawczo – poszukiwawczych
2011 – 2014 – Hansa Heay Lift Hamburg
Stanowisko : nautical superintendent
2014 – 2015 Hansa Heavy Lift Hamburg
Stanowisko : konsultant do spraw nautycznych
2016 – 2019 Urząd Morski w Słupsku
Stanowisko : Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku ds. Inspekcji Morskiej.
Od 23.01.2020 – Urząd Morski w Gdyni
Stanowisko : Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej.

Dane kontaktowe:

Telefon kontaktowy: +48 58 355 33 01, +48 58 620 50 13
e-mail: dimsekr@umgdy.gov.pl

Ogólny zakres kompetencji - odnośnik do Regulaminu Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 • stanu bezpieczeństwa polskich statków morskich oraz wydawania dokumentów,
 • stwierdzających stan bezpieczeństwa statków i ich wyposażenia,
 • obsady stanowisk na statkach morskich oraz wydawania dokumentów kwalifikacyjnych dla członków załóg statków morskich oraz pilotów morskich i nurków,
 • nadzoru warunków pracy marynarzy na polskich statkach morskich,
 • przeprowadzania inspekcji statków obcych w zakresie wynikającym z zobowiązań międzynarodowych i UE,
 • nadzoru nad ochroną żeglugi i portów morskich w odniesieniu do statków,
 • bezpieczeństwa żeglugi morskiej, systemów nadzoru i monitorowania ruchu morskiego i przekazywania informacji właściwym instytucjom oraz służbom krajowym i UE,
 • ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem oraz kontroli paliwa okrętowego i jego dostawców,
 • utrzymania porządku portowo-żeglugowego, wykonywania holowania i cumowania w portach morskich oraz pilotażu morskiego,
 • nadzoru nad ratowaniem życia,
 • nadzoru przeciwpożarowego w morskich portach i przystaniach,
 • rejestracji pasażerów i praw pasażerów podróżujących drogą morską.
 • Autor wpisu
  Katarzyna Bartkowska
 • Data utworzenia wpisu
  23 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  15 grudnia 2022 przez admin