Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni – DIM

 • 23 marca 2022

mgr inż. Piotr Gawron Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej

Piotr Gawron Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej
mgr inż. Piotr Gawron Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej

Wykształcenie:

 • 2005 – 2006 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni studia podyplomowe na kierunku
  Dowodzenie Siłami Morskimi
 • 1988 - 1993 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, magister inżynier, Kierunek: Nawigacja

Doświadczenie zawodowe:

 • 2002–2004 Zastępca Dyżurnego Operacyjnego, Centrum Operacji Morskich
 • 2004–2018 Szef Wydziału Ratownictwa Morskiego i Lotniczego, Centrum Operacji Morskich
 • 2018–2020 Szef Centrum Operacyjnego, Centrum Operacji Morskich

Dane kontaktowe:

Telefon kontaktowy: +48 58 355 33 01, +48 58 620 50 13
e-mail: dimsekr@umgdy.gov.pl

Ogólny zakres kompetencji - odnośnik do Regulaminu Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 • stanu bezpieczeństwa polskich statków morskich oraz wydawania dokumentów,
 • stwierdzających stan bezpieczeństwa statków i ich wyposażenia,
 • obsady stanowisk na statkach morskich oraz wydawania dokumentów kwalifikacyjnych dla członków załóg statków morskich oraz pilotów morskich i nurków,
 • nadzoru warunków pracy marynarzy na polskich statkach morskich,
 • przeprowadzania inspekcji statków obcych w zakresie wynikającym z zobowiązań międzynarodowych i UE,
 • nadzoru nad ochroną żeglugi i portów morskich w odniesieniu do statków,
 • bezpieczeństwa żeglugi morskiej, systemów nadzoru i monitorowania ruchu morskiego i przekazywania informacji właściwym instytucjom oraz służbom krajowym i UE,
 • ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem oraz kontroli paliwa okrętowego i jego dostawców,
 • utrzymania porządku portowo-żeglugowego, wykonywania holowania i cumowania w portach morskich oraz pilotażu morskiego,
 • nadzoru nad ratowaniem życia,
 • nadzoru przeciwpożarowego w morskich portach i przystaniach,
 • rejestracji pasażerów i praw pasażerów podróżujących drogą morską.
 • Autor wpisu
  Magdalena Kierzkowska
 • Data utworzenia wpisu
  23 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  25 października 2023 przez admin