Dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni – DON

 • 23 marca 2022

mgr inż. Jan Młotkowski zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego

mgr inż. Jan Młotkowski zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego
mgr inż. Jan Młotkowski zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego

Wykształcenie

 • 1992 r. Akademia Rolniczo – Techniczna w Olsztynie Wydz. Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego
 • 1995 r. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów Profesjonalne Studium Menedżerskie
 • 2006 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Zarządzanie Projektami
 • 2010 r. Akademia Morska w Gdyni Systemy Informacji Przestrzennej w Nawigacji Morskiej

Dane kontaktowe:

Telefon kontaktowy: +48 58 355 37 01
e-mail: donsekr@umgdy.gov.pl

Ogólny zakres kompetencji – odnośnik do Regulaminu Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 • oznakowania nawigacyjnego w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
  pomiarów morskich,
 • zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych,
 • ochrony zabytków w obszarach morskich będących w kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,
 • informatyki i systemów monitorowania bezpieczeństwa morskiego oraz wymiany informacji
  łączności przewodowej i bezprzewodowej Urzędu,
 • utrzymania taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni,
 • współpracy z organami administracji publicznej, Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej, instytucjami naukowymi oraz organizacjami społecznymi, w zakresie działania Pionu oznakowania nawigacyjnego,
 • współpracy międzynarodowej w zakresie działania Pionu oznakowania nawigacyjnego.

Dodatkowe informacje

 • Pełnomocnik Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie realizacji projektów z udziałem środków UE dot. zadań Pionu Oznakowania Nawigacyjnego,
 • Przedstawiciel Polski w międzynarodowym Stowarzyszeniu Zarządów Latarń Morskich (IALA),
 • Prawny Reprezentant Organizacji (LEAR – Legal Entity Appointed Representative) przy Komisji Europejskiej.
 • Autor wpisu
  Magdalena Kierzkowska
 • Data utworzenia wpisu
  23 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  15 marca 2023 przez admin