Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Pies asystujący

 • 6 maja 2022

Instrukcja wejścia na teren Urzędu Morskiego Gdyni osoby niepełnosprawnej z psem asystującym

 1. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu Morskiego w Gdyni.
 2. Psami asystującymi są:
  • pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej – daje osobie niewidomej lub niedowidzącej możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę.
  • pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo – asystuje osobie niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku. Pies asystent specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu.
  • pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej – asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do źródła hałasu.
  • pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca) – wyczuwa nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia lub reaguje na atak choroby.
 3. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 1 nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 4. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 1, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 5. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia.
 7. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.
 • Autor wpisu
  admin
 • Data utworzenia wpisu
  6 maja 2022
 • Zmodyfikowany
  7 października 2022 przez admin