Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Informacja dla osób głuchych

 • 6 maja 2022

Informacja o uprawnieniach osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane w ustawie „osobami uprawnionymi”, podczas załatwiania spraw w tutejszym Urzędzie uprawnione są do:

 1. bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego; z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;
 2. pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy;
 3. środków wspierających komunikowanie się tj. strony internetowej Urzędu, BIP Urzędu, poczty elektronicznej, faksu.

Pomoc tłumacza języka migowego

Urząd Morski w Gdyni zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego on-line. Usługa polega na tłumaczeniu konsekutywnym lub symultanicznym języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy. Tłumaczenie odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego (PJM) lub sytemu językowo-migowego (SJM) – w formie wideokonferencji, a osobą używającą języka polskiego fonicznego – w formie rozmowy telefonicznej.

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

Środkami wspierającymi komunikowanie się w Urzędzie Morskim w Gdyni są:

 • Autor wpisu
  admin
 • Data utworzenia wpisu
  6 maja 2022
 • Zmodyfikowany
  26 kwietnia 2023 przez admin