Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Informacja o zakresie działalności Urzędu Morskiego w Gdyni

 • 6 maja 2022

Informacje o Urzędzie Morskim w Gdyni.

Tutaj jest główny budynek Urzędu Morskiego w Gdyni, w skrócie Urząd, w którym pracuje Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz urzędnicy. Budynek główny Urzędu Morskiego w Gdyni
Zdjęcie budynku głównego Urzędu Morskiego w Gdyni
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kieruje pracą Urzędu. Dyrektorowi Urzędu pomagają zastępcy dyrektora oraz pracownicy wielu Wydziałów.

Czym zajmuje się Urząd Morski w Gdyni?

 • dba o bezpieczeństwo żeglugi morskiej,
 • monitoruje ruch statków,
 • nadaje nazwy statkom,
 • prowadzi sprawy związane z ewidencją ładunków i pasażerów,
 • stawia znaki nawigacyjne,
 • prowadzi sprawy związane z ochroną środowiska morskiego i ochroną przed powodzią,
 • prowadzi sprawy związane z pracami podwodnymi i wydobywaniem mienia z morza,
 • wydaje dokumenty kwalifikacyjne dla marynarzy,
 • rozpatruje skargi marynarzy i pasażerów podróżujących drogą morską,
 • nadzoruje wprowadzanie do obrotu lub oddane do użytku wyposażenie morskie oraz rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne,
 • uzgadnia decyzje w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń na budowę w polskich obszarach morskich, pasie technicznym, pasie ochronnym oraz portach i przystaniach morskich,
 • załatwia sprawy związane z budową, utrzymaniem i ochroną umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym,
 • wydaje i uzgadnia decyzje w sprawach portowych urządzeń do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków,
 • zarządza portami morskimi niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej,
 • sporządza plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich,
 • opiniuje i uzgadnia dokumenty dotyczące obszarów morskich dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • wydaje przepisy prawne w tym przepisy porządkowe zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania.

Kontakt z Urzędem

Jeśli chcesz się skontaktować z naszym Urzędem możesz:
 • napisać pismo i wysłać je na adres:

Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia

 • wysłać e-mail na adres:

umgdy@umgdy.gov.pl

 • przynieść pismo do kancelarii.

Kancelaria to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty.

 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach od 8.30 do 14.00.
 • zadzwonić pod numer +48 58 355 3333 i wybrać temat rozmowy lub poczekać na odebranie telefonu przez naszego pracownika.
 • za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP (ePUAP.gov.pl) na adres skrytki: /UrzadMorskiGdynia/domyslna
W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca, słabosłysząca albo głuchoniewidoma ma prawo do skorzystania z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego. Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem :
 • SMS
 • MMS
 • Signal
Pod numerem telefonu: +48 662739552 Wyżej wymienione środki wspierające komunikowanie się są dostępne w godzinach pracy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Kontakt do Koordynatora ds. dostępności:

Sylwia Zarembo sylwia.zarembo@umgdy.gov.pl t: +48 662739552

Informacja o Urzędzie Morskim w Gdyni – tekst odczytywany maszynowo:

Informacja o Urzędzie Morskim w Gdyni - tłumaczenie na Polski Język Migowy (PJM):

 • Autor wpisu
  admin
 • Data utworzenia wpisu
  6 maja 2022
 • Zmodyfikowany
  26 kwietnia 2023 przez admin