Nabór

Wolne stanowiska

22 września 2023

kierownik statku III kategorii w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

22 września 2023

starszy marynarz w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

18 września 2023

Robotnik Specjalista

8 września 2023

robotnik specjalista (IOWSZ)

8 września 2023

starszy specjalista do spraw dostępności i informatyki