Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Formularz raportowania o domniemanych brakach w portowych urządzeniach odbiorczych.