Ogłoszenia

Ogłoszenie przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

 • Tytuł ogłoszenia
  Ogłoszenie przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
 • Data publikacji ogłoszenia
  07/03/2022

Pliki do pobrania

 • 1. Ogłoszenie o przetargu

  • Plik pdf
  • 93.71 Kb
 • 2. Regulamin przetargu

  • Plik pdf
  • 87.54 Kb
 • 3. Projekt umowy dzierżawy

  • Plik pdf
  • 278.68 Kb

Ogłoszenie przetargu

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg pisemny na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej o powierzchni 30m² położonej w Sasinie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 406/10, zapisanej w KW nr GD1W/00070581/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem na sezonową działalność o charakterze gastronomicznym z wyłączeniem sprzedaży alkoholu, pamiątek i wydawnictw, na okres 3 lat (począwszy od 2022 r.) – z możliwością prowadzenia działalności sezonowej  od 1 czerwca do 30 września każdego roku obowiązywania umowy.

Rodzaj zabudowy – obiekt tymczasowy.

Oferty powinny być złożone do dnia 30.03.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81- 338 Gdynia, pokój 8 (kancelaria) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Oferta na dzierżawę działki w Sasinie”. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 30.03.2022 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pokój nr 39 (sala konferencyjna).

 • Autor wpisu
  Agnieszka Cwilewicz
 • Data utworzenia wpisu
  7 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  3 czerwca 2022 przez admin
 • Kategorie wpisu