Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Ośrodki szkoleniowe

  • 6 marca 2020

Szanowni państwo zachęcamy do otwierania nowych ośrodków szkolenia. Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków ze swojej strony jest gotowa udzielić Państwu wszelkiej pomocy. W razie potrzeby proszę kontaktować się z nami odnośnie konsultacji dotyczących: metodyki szkolenia, procedur bezpieczeństwa, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz tworzenia programów i metod szkolenia.  Rekomendujemy rozpoczynanie szkolenia od kursów Nurka III Klasy i Kierownika Prac Podwodnych III Klasy, a po ich prawidłowym przeprowadzeniu i nabyciu praktyki rozszerzanie uznania o kolejne kursy.

Ośrodki szkolenia powinny spełniać wysokie standardy aby zapewnić odpowiedni poziom nauczania potrzebny do bezpiecznej realizacji prac podwodnych. Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreślało wielokrotnie wyjątkową odpowiedzialność jaka stoi przed ośrodkami szkolenia odnośnie: zachowania szczególnych standardów bezpieczeństwa z uwagi na uczestników szkolenia, którzy dopiero się uczą wykonywania tych czynności. Ministerstwo zdaje sobie również sprawę z konsekwencji niewłaściwie przeprowadzonego szkolenia, które powoduje:  potencjalne zagrożenie życia lub zdrowia uczestników szkolenia, a także w późniejszym okresie potencjalnych ekip nurkowych, gdzie zostaną zatrudnione niewłaściwie wyszkolone osoby.  Dlatego po przeprowadzonych w styczniu i lutym 2020 roku kontrolach ośrodków szkolenia publikujemy zalecenia z zakresu bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych mając na celu minimalizację i unikanie podobnych błędów w przyszłości.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt . Wszelkie potrzebne dane znajdziecie Państwo w zakładce o tej samej nazwie.

Listę Ośrodków Szkolenia uznanych przez Dyrektora UM znajdziecie Państwo w sekcji 'Załatwianie spraw' w procedurze 'Uznawanie i nadzorowanie ośrodków szkolących nurków zawodowych'. Odnośnik do procedury: https://www.umgdy.gov.pl/procedura/uznawanie-i-nadzorowanie-osrodkow-szkolacych-nurkow-zawodowych/

  • Autor wpisu
    Paweł Golik
  • Data utworzenia wpisu
    6 marca 2020
  • Zmodyfikowany
    16 maja 2022 przez admin