Informacja dot. obsługi kasowej w Urzędzie Morskim w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że od dnia 2 maja 2022 r. kasa Urzędu nie będzie obsługiwała klientów zewnętrznych.

Termin zakończenia obsługi kasowej dla klientów zewnętrznych urzędu: 29 kwietnia 2022 r.

Wymagane płatności należy dokonywać przelewem na poniższy nr konta:

NBP o/Gdańsk – 92101011400065782231000000

(w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

Uwaga:

Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.