Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Petycje

26 listopada 2021

Odbudowa plaży na odcinku od Ostrowa do Jastrzębiej Góry wraz z odbudową brzegu morskiego w Ostrowie

26 listopada 2021

Petycja w sprawie zabezpieczenia zejścia na plażę w Gdyni

10 listopada 2021

Petycja w sprawie poprawy zminimalizowania zanieczyszczenia wód, gleby, dna m. in. Morza Bałtyckiego