Zarządzenie Wewnętrzne nr 39 DUM w Gdyni w sprawie opłat pobieranych przez Urząd Morski w Gdyni – w budowie