Kapitanat Portu Gdynia

Wyłączone nabrzeża

Wykaz nabrzeży wyłączonych z eksploatacji oraz nabrzeży przy których cumowanie i postój statków są zabronione.

Stan na dzień: 22.09.2022r

 1. Falochron Główny
  • zakaz cumowania i postoju z wyjątkiem stanowiska BPPP, przy którym mogą cumować statki o długości od 100 do 250m  – par.128 Zarządzenia Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2018r – Przepisy Portowe,
  • zakaz cumowania statków między polerami nr 1-8 (odcinek długości ok. 160 mb) – czynna ochrona katodowa SPPP
 2. Pirs Południowy przy nabrzeżu Duńskim – strona południowa – zakaz cumowania, strona nie przeznaczona do cumowania,
 3. Nabrzeże Francuskie – od narożnika z nabrzeżem Portowym do oporowych zderzaków   dźwigowych (odcinek długości ok. 11,0 mb) - zakaz cumowania statków,
 4. Nabrzeże Oksywskie – wyłączenie z eksploatacji wraz z zakazem cumowania statków na odcinku długości 15m –od  48 metra długości nabrzeża licząc od załamania z nabrzeżem Helskie I do 63 metra długości nabrzeża Oksywskiego.

Uwaga:

 1. przy nab. Prezydenta na odcinku między polerami nr 1-3 (odcinek długości ok. 48,5 mb) mogą cumować statki pod warunkiem, że wysokość cumującego statku od linii wody  będzie nie większa niż 7 m.
 2. przy nab. Duńskim na odcinku od Pirsu Południowego do nabrzeża Szwedzkiego zaleca się cumowanie wyłącznie jednostek taboru pomocniczego (pilotówki, holownik, Strażak).
 • Autor wpisu
  Jacek Kaszuba
 • Data utworzenia wpisu
  11 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  22 września 2022 przez Jacek Kaszuba