Kapitanat Portu Gdynia

Wyłączone nabrzeża

Wykaz nabrzeży wyłączonych z eksploatacji oraz nabrzeży przy których cumowanie i postój statków są zabronione.

Stan na dzień: 06.09.2023r

 

 1. FALOCHRON GŁÓWNY

a/ zakaz cumowania i postoju z wyjątkiem stanowiska BPPP, przy którym mogą cumować statki o długości od 100m

do 250m - par. 128 Zarządzenia Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2018r - Przepisy Portowe

b/ zakaz cumowania statków między pachołami nr 1-8 (odcinek długości około 160 mb) – czynna ochrona katodowa

SPPP.

 

 1. NABRZEŻE DUŃSKIE – wyłączone z eksploatacji na odcinku od Pirsu Południowego do narożnika z nabrzeżem

Szwedzkim (remont).

 

 1. PIRS POŁUDNIOWY PRZY NABRZEŻU DUŃSKIM - strona południowa - zakaz cumowania, strona południowa nie jest

przeznaczona do cumowania.

 

 1. NABRZEŻE FRANCUSKIE - od narożnika z nabrzeżem Portowym do oporowych zderzaków dźwigowych (odcinek

długości około 11 mb) – zakaz cumowania statków.

 

 1. NABRZEŻE INDYJSKIE - wyłączone z eksploatacji na odcinkach od pachoła nr 1 do pachoła nr 13 włącznie oraz od

pachoła nr 23 do pachoła nr 30 włącznie – przebudowa.

 

 1. NABRZEŻE OKSYWSKIE - wyłączenie z eksploatacji wraz z zakazem cumowania statków na odcinku długości 15m tj.

od 48 metra długości nabrzeża licząc od załamania z nabrzeżem Helskie I do 63 metra długości nabrzeża

Oksywskiego.

 

     7. NABRZEŻE HELSKIE II - wyłączone z eksploatacji na całej długości – przebudowa.

 1. NABRZEŻE HELSKIE I - wyłączone z eksploatacji na odcinku od narożnika z przystanią Ro-Ro „A” do pachoła nr 27 –

przebudowa.

 

 

 

Uwaga:

1/ PRZY NABRZEŻU PREZYDENTA na odcinku między pachołami nr 1-3 (odcinek długości około 48,5mb) mogą cumować

statki pod warunkiem, że wysokość cumującego statku od linii wody będzie nie większa niż 7m.

2/ PRZY NABRZEŻU DUŃSKIM na odcinku od PIRSU POŁUDNIOWEGO  do NABRZEŻA SZWEDZKIEGO zaleca się

cumowanie wyłącznie jednostek taboru pomocniczego (pilotówki, holownik, Strażak).

 • Autor wpisu
  Jacek Kaszuba
 • Data utworzenia wpisu
  11 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  6 września 2023 przez Jacek Kaszuba