Wyłączone nabrzeża

  • 11 marca 2022
  • Jacek Kaszuba

Wykaz nabrzeży wyłączonych z eksploatacji oraz nabrzeży przy których cumowanie i postój statków są zabronione.

Stan na dzień: 27.05.2024r

      1.FALOCHRON GŁÓWNY

        a/ zakaz cumowania i postoju z wyjątkiem stanowiska BPPP, przy którym mogą cumować statki o długości od 100m  do 250m - par. 128 Zarządzenia Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2018r - Przepisy Portowe

       b/ zakaz cumowania statków między pachołami nr 1-8 (odcinek długości około 160 mb) – czynna ochrona katodowa SPPP.3.

     2. PIRS POŁUDNIOWY PRZY NABRZEŻU DUŃSKIM - strona południowa - zakaz cumowania, strona południowa nie jest przeznaczona do cumowania.

     3. NABRZEŻE FRANCUSKIE - od narożnika z nabrzeżem Portowym do oporowych zderzaków dźwigowych (odcinek długości około 11 mb) – zakaz cumowania statków.

         NABRZEŻE FRANCUSKIE – – pachoł nr 20A oraz pachoł nr 20B wyłączone z eksploatacji – prace konserwatorskie.

     4. NABRZEŻE PILOTOWE (Ostroga Południowa od strony portu wewnętrznego) – wyłączone z eksploatacji od pachoła nr 3 do pachoła nr 11 (część kaszycowa) - przebudowa.

     5.NABRZEŻE FIŃSKIE – wyłączone z eksploatacji na całej długości (remont).

     6.NABRZEŻE INDYJSKIE - wyłączone z eksploatacji na odcinkach od pachoła nr 1 do pachoła nr 13 włącznie oraz od pachoła nr 23 do pachoła nr 30 włącznie – przebudowa.

    7.NABRZEŻE OKSYWSKIE - wyłączenie z eksploatacji wraz z zakazem cumowania statków na odcinku długości 15m tj. od 48 metra długości nabrzeża licząc od załamania z nabrzeżem Helskie I do 63 metra długości nabrzeża Oksywskiego.

   8.NABRZEŻE HELSKIE I - wyłączone z eksploatacji na odcinku od narożnika z przystanią Ro-Ro „A” do pachoła nr 17 – przebudowa.

 

Uwaga:

1/ PRZY NABRZEŻU PREZYDENTA na odcinku między pachołami nr 1-3 (odcinek długości około 48,5mb) mogą cumować statki pod warunkiem, że wysokość cumującego statku od linii wody będzie nie większa niż 7m.

2/ PRZY NABRZEŻU DUŃSKIM na odcinku od PIRSU POŁUDNIOWEGO  do NABRZEŻA SZWEDZKIEGO zaleca się cumowanie wyłącznie jednostek taboru pomocniczego (pilotówki, holownik, Strażak).