Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Kapitanat Portu Gdańsk

Informacje nawigacyjne

Gdańsk Nowy Port

Gęstość wody na Zatoce Gdańskiej - 1,005,

Port Gdańsk - gęstość wody waha się od 1,000 do 1,005 w zależności od warunków hydrometeorologicznych,

Tor podejściowy do Gdańska Nowego Portu: szerokość po dnie 250 - 150m i głębokość techniczna 12,0m,  głębokości minimalne 11,00m - 11,70- występują na krańcach toru podejściowego. Maksymalne zanurzenie statków Tmax = 10,60m przy średnim stanie wody.

 • Wejście do Gdańska Nowego Portu ( przy główce wschodniej w torze) szerokość - 150m
 • Wejście do Gdańska Nowego Portu ( przy główce zachodniej w torze) szerokość - 130m
 • Wejście do Gdańska Nowego Portu ( przy obrotnicy w torze) szerokość - 110m
 •  Odległość od pławy "NP" do pław N1 - N2 - 1,4Mm
 • Szerokość przejścia między pławami N1 - N2 - 250m
 • Odległość od pław N1-N2 do wejścia głównego do portu - 2,3Mm
 • pomiędzy pławami N1/N2 - N5/N6 szerokość toru 250m, głębokości minimalne 12,5m.
 • pomiędzy pławami N5/N6 - N7/N8 szerokość toru w linii nabieżnika Brzeźno 250m, głębokość -12,0m.
 • pławy N7/N8 - główki wejściowe - szerokość toru w linii nabieżnika Westerplatte 150m, głębokość 11,9m, (lewa krawędź toru) - 11,4m.
 • Uwaga na oznakowane spłycenie o głębokości 8,4m w odległości 6kbl. na płn-wsch od pławy N2.
 • nabieżnik Brzezno - Iso. Y 5 s - 13 Mm - 196°
 • górne światło wysokości 31m (φ = 54°24’3N, λ= 018°38’3E)
 • dolne światło wysokości 23m (φ = 54°24’5N, λ= 018°38’4E)
 • nabieżnik Westerplatte – Oc. G 5s - 8 Mm - 147,7°
 • górne światło wysokość 35m ( φ=54º24,5’ N, λ= 018º40,0’E)
 • dolne światło wysokość 23m ( φ=54º24,6’N , λ= 018º39,8’E)
 • maksymalna długość statku mogącego wchodzić do Gdańska N. Portu - 225m. Dla statków o większej długości wymagana jest zgoda kapitana portu.

Szerokość Kanału Portowego:

 • Nb. Oliwskie – Nb. Obr. Westerplatte - 165m
 • Nb. Zbożowe – Nb. Wisłoujście -  130m
 • Nb. Wiślane – Nb. Dworzec Drzewny - 130m

Szerokość Kanału Kaszubskiego:

 • Nb. Chemików – Nb. Zdobywców Kołobrzegu - 130m

Obrotnice:

 • kanał Portowy /przy WOC/ - ∅ 170m głębokość - 11,80m
 • kanał Portowy/przy Basenie Górniczym - ∅ 180 m głębokość 11,80m
 • kanał Portowy/ przy GSR/ -  ∅ 300 m minimalna głębokość 11,90m
 • kanał Kaszubski /przy Polskim Haku/ - ∅ 200m minimalna głębokość  - 8,80m (sondaż luty 2023 r.). Uwaga: statki o długości powyżej 170,00m mogą wykonywać obroty na obrotnicy Polski Hak tylko w porze dziennej.

Kotwicowiska:

 • kotwicowisko nr 1 – najmniejsza głębokość - 9,0m (sondaż 04/2018) – dla małych statków
 • kotwicowisko nr 2 – najmniejsza głębokość - 10,3m (sondaż 12/2018) – dla średnich statków
 • kotwicowisko nr 3 – najmniejsza głębokość - 10,2m - dla tankowców

Gdańsk Port Północny

Do Portu Północnego prowadzą dwa tory wodne - tor wodny główny i tor wodny wschodni.

Tor wodny główny wyznaczony jest pławami torowymi świetlnymi od P-1 do P-20. Szerokość toru wodnego głównego wynosi 600m, głębokość minimalna w nim 18m i jest zakończony obrotnicą zachodnią o średnicy 750m i głębokości minimum 18m. Zezwala na żeglugę statków o maksymalnym zanurzeniu 15,00m (przy średnim stanie wody -4,937m n.p.m.). Ruch dwukierunkowy i zasady mijania na torze podejściowym określa służba dyżurna Kapitanatu Portu.

Tor wodny wschodni rozpoczyna się po minięciu pławy P-14 i wykonaniu zwrotu w lewo. Wyznaczony jest pławami torowymi świetlnymi od GTC-1 do GTC-4, ma szerokość 320m i minimalną głębokość 17,5m. Zakończony jest obrotnicą wschodnią o średnicy 700m i minimalnej głębokości 17,5m.

Decyzję, z którego toru wodnego na wejściu do portu ma korzystać statek podejmuje oficer dyżurny Kapitanatu Portu.

Łata wodowskazowa w Porcie Północnym wyskalowana jest od 01.01.2024 r. wg układu PL-EVRF2007-NH, którego rzędna zera wynosi-4,937m n.p.m.

Wejście do Portu Północnego:

 • odległość od pławy PP do P1/P2 - 2,72 M (5040 m),
 • odległość od P1/P2 do wejścia głównego - 3,36 M (6220 m),
 • szerokość między pławami P1 i P2 - 600 m,
 • nabieżnik Port Północny - Oc. Y. 5s , 18m/8M i 45m/8M - 253,6°,
 • maksymalna długość statku mogącego wchodzić do Portu Północnego:

T max = 350m (stanowisko T - BPPP) i do Tmax = 425m ( DTC 2).

Stanowiska przeładunkowe Portu Północnego:

 • BPPP stanowisko "O" , Lccmax = 155m, Tmax = 10,00m
 • BPPP stanowisko "P" i "R" , Lccmax = 300m, Tmax = 15,0m
 • BPPP stanowisko "T" , Lccmax = 350m, Tmax = 15,0m
 • BPPP stanowisko "T1", Lccmax = 211m, Tmax = 12,70m
 • Pirs Węglowy (764m) , Lccmax = 280m Tmax = 15,0m
 • Pirs Rudowy (510m) Lcc max = 270m, Tmax = 15,0m
 • Pirs "GASPOL" ( 294M) Lccmax = 200m, Tmax = 9,50m
 • DCT1  (670m) Lccmax = 400m, Tmax = 14,50m (stanowisko głębokowodne)
 • DCT2 ( 571m) Lccmax = 425m, Tmax = 15,00m

Obrotnice w Porcie Północnym:

 • wejściowa zachodnia, główny tor wodny – ∅ 750m, głębokość – 18,0m
 • wejściowa - przy Pirsach Paliwowych - ∅ 670m, głębokość  – 17,5m, (głębokość techniczna 18,0m)
 • wewnętrzna –przy Pirsie Rudowym/Węglowym - ∅ 670m, głębokość – 16,5m
 • wewnętrzna –przy Pirsie Kontenerowym - ∅ 650m, głębokość – 17,0m
 • wejściowa wschodnia, wschodni tor wodny - ∅ 700m, głębokość – 17,5m

Kotwicowiska:

 • kotwicowisko nr 4 (dla masowców), najmniejsza głębokość – 16,10m (była 16,5m) ,  na południowo-zachodnim krańcu kotwicowiska nr 4 spłycenia o wartości 16,10m - 16,40m - sondaż z dnia 28.08.2023 r.
 • kotwicowisko nr 5 (dla tankowców), najmniejsza głębokość – 19,9m

Górki Zachodnie - Wisła Śmiała, Martwa Wisła

Tor podejściowy na Wiśle Śmiałej i Martwej Wiśle:

 • Ujście Wisły Śmiałej - Tor wodny; maks. zanurzenie na torze = 5,00m, szerokość w dnie - 60,0m
 • maksymalne zanurzenie statków na torze wodnym od obrotnicy na Wiśle Śmiałej do Mostu Wantowego Tmax = 5,00m, Lccmax = 130m, Bmax = 16,00m. maks. siła wiatru do 5°B, maks. wysokość fali do 0,6m;
 • Obiekty holowane/pchane powyżej 50m długości na warunkach Kapitana Portu Gdańsk,
 • Obiekty holowane/pchane o długości do 50m - maksymalna siła wiatru zgodnie z KB, lecz nie więcej niż 4ºB, (z kierunków południowych do 5ºB),
 • wysokość fali do 0,60m,
 • Martwa Wisła: Most Wantowy - Most Siennicki - maks. zanurzenie = 4,40m.
 • Most Kolejowy - prześwit rzeczywisty w stosunku do średniego stanu wody = 8,00m, szerokość w przęśle żeglownym = 35,00m
 • Most Wantowy - prześwit rzeczywisty w stosunku do średniego stanu wody = 9,00m, szerokość w przęśle żeglownym = 60,0m.
 • Most Siennicki - prześwit rzeczywisty w stosunku do średniego stanu wody = 7,50m, szerokość w przęśle żeglownym = 19,50m.

Linie energetyczne w Porcie Gdańsk

 • Linia nr 1434/1476 110kV nad Martwą Wisłą, Nb, Zbożowe – Nb. Wisłoujście - bezpieczna wysokość obiektu przy średnim stanie wody - 52,02m;
 • Linia nr 1481/1482, 110kV nad Martwą Wisłą pomiędzy Mostem Wantowym a Mostem Kolejowym – bezpieczna wysokość obiektu przy średnim stanie wody – 25,22m;
 • Linia nr 1434/1478, 110kV nad Martwą Wisłą przed Mostem Wantowym na wysokości Rafineria Mała Płonia - bezpieczna wysokość obiektu przy średnim stanie wody – 45,72m;
 • Linia nr 1435/1481, 110kV nad Kanałem Kaszubskim pomiędzy Nb. Zdobywców Kołobrzegu a Nb. Przemysłowym - bezpieczna wysokość obiektu przy średnim stanie wody – 55,62m;
 • Linia nr 1435/1480, 110kV nad Leniwką /Elektrociepłownia/ koło mostu nieotwieranego - bezpieczna wysokość obiektu przy średnim stanie wody – 50,52m;
 • Linia nr 15602, 15kV nad Wisłą Śmiałą przed Obrotnicą  - bezpieczna wysokość obiektu przy średnim stanie wody – 25,92m;

Uwaga:

Podane przez Energa Operator dane dotyczące wysokości zawieszenia przewodu od lustra wody są wartościami średnimi i mogą się zmieniać w zależności od wysokości poziomu wody, obciążenia linii oraz temperatury otoczenia.  Podane wartości bezpiecznej wysokości obiektu uwzględniają zapas bezpieczeństwa wynoszący 6m dla linii wysokiego napięcia 110kV i 5m dla linii wysokiego napięcia 15kV. Konieczność przejścia pod liniami dla obiektu o wysokości wyższej niż podane powyżej wartości bezpieczne wymaga zgody i warunków Energa-Operator. Wysokości bezpieczne obiektów były podane w systemie Amsterdam (tak jak dotychczasowe głębokości na sondażach i mapach morskich do 31.12.2023 r.) Wysokości bezpieczne obiektów  w pliku Excel podane są w systemie Kronsztad.

Kable podwodne w porcie Gdańsk

 • przy wejściu do Basenu Władysława IV
 • między nb. Kapitana Ziółkowskiego i nb. Obr. Westerplatte
 • między nb. Oliwskim i nb. Obr. Westerplatte
 • między nb. OPP i nb. Zbożowym
 • między nb. Wisłoujście i nb. Zbożowym
 • między nb. Dworzec Drzewny i nb. Wiślanym
 • między nb. Dworzec Drzewny i nb. Wiślanym, przy obrotnicy GSR - 2 kable
 • między nb. Przemysłowym i nb. Zdobywców Kołobrzegu
 • między nb. Kaszubskim i Nb. Przemysłowym na wysokości promu kolejowego przy Stoczni Gdańskiej
 • między i nb. Kaszubskim (S.G.) a Polskim Hakiem w kierunku południowym
 • między Polskim Hakiem i Nb. Maritim - dwa kable
 • między nb. Remontowym 19A i nb. Trawlerowym – dwa kable
 • między nb. Drewnica i wyspą Ostrów (nb. Euroluk) - dwa kable
 • między nb. CN100 i nb. CN102
 • Na wysokości Elektrociepłowni od nb. CP 1b
 • za mostem Siennickim (Nb. Szyprów) - dwa kable
 • między nb. Szyprów i nb. Retmanów
 • przy moście Kolejowym na wysokości Stoczni Rybackiej
 • przy moście Wantowym im. H. Sucharskiego

Motława:

Dopuszczalne zanurzenie: od Polskiego Haka do Mostu Zielonego (do 30m przed mostem) T max = 3,30m. Informacja dotycząca zasad przejścia pod kładkami na Motławie publikowana jest w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 – zarządzenia nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2018 r. – Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2018 r. poz. 2832 z późn. zm.).

Sopot molo

Warunki cumowania

 • Głowica mola od strony Gdyni: stanowisko cumownicze od strony północno-zachodniej (od Gdyni) - pora dzienna maks. siła wiatru 5°B,maks. zanurzenie statku = 2,70m - Zawiadomienie Kpt. Portu nr 5/2020/Nb.
 • Niski pomost północny mola: pora dzienna, maks. długość statku = 45m, maks. prędkość podchodzenia = 0,35m/s, maks. siła wiatru = 3°B, maks. zanurzenie = 2,00m - pismo KGK-Nb-71---43a/02,
 • Ostroga boczna - L x B x T = 28 x 7 x2m. Cumowanie w okresie letnim (czerwiec- sierpień) w porze dziennej, maks. prędkość podchodzenia = 0,35m/s, maks. siła wiatru = 3°B,
 • Dolny pomost południowy: jachty o długości do 8,0m, cumowanie w porze dziennej,maks. prędkość podchodzenia = 0,35m/s, maks. siła wiatru = 3°B - pismo KGK-Nb-7100-27.05.

Pliki do pobrania

 • 1. Granice portu

  • Plik pdf
  • 2.18 Mb
 • 2. Tabela linii energetycznych port gdańsk

  • Plik xlsx
  • 10.65 Kb
 • Autor wpisu
  Ryszard Różański
 • Data utworzenia wpisu
  11 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  2 lutego 2024 przez Ryszard Różański