Aktualności

 • 28 lipca 2022
 • Magdalena Kierzkowska

Pierwszy etap budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską na ukończeniu!

fot. NDI/BESIX Trwają ostatnie roboty na budowie Kanału Żeglugowego na Mierzei Wiślanej. Prawie wszystko gotowe jest już w części lądowej tej inwestycji, gdzie obecnie odbywają się głównie testy i odbiory techniczne. Coraz mniej do zrobienia pozostało również w rejonie obu falochronów w porcie osłonowym na Zatoce Gdańskiej oraz przy sztucznej wyspie na Zalewie Wiślanym. – […]

 • 7 lipca 2022
 • Magdalena Kierzkowska

Falochron Wschodni w Rowach zostanie wyremontowany

Ze strony Wykonawcy umowę podpisał Adam Zaorski, Dyrektor Działu Generalnego Wykonawstwa i Hydrotechniki w Aarsslef Sp. z o.o., natomiast ze strony Inwestora- Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych oraz Andrzej Kajut, Główny Księgowy 30 czerwca 2022 roku Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę pt. „Remont Falochronu Wschodniego w miejscowości Rowy”. Jest […]

 • 6 lipca 2022
 • Magdalena Kierzkowska

Pierwszy etap prac refulacyjnych w Orłowie zakończony

Pierwszy z dwóch etapów prac, związanych z zasileniem orłowskiego brzegu, został zakończony. Jest to największa refulacja w historii Orłowa, brzeg docelowo zostanie wzmocniony 250 tys. m3 piasku. Właśnie z uwagi na tę ilość roboty zostały podzielne na dwa etapy – pierwszy (już zakończony) oraz drugi, który rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia.

 • 23 czerwca 2022
 • Magdalena Kierzkowska

Światowy Dzień Marynarza już w najbliższą sobotę

Od 2011 roku 25 czerwca jest Światowym Dniem Marynarza, ustanowionym dla podkreślenia roli i znaczenia marynarzy dla światowej gospodarki, nie tylko morskiej.

 • 15 czerwca 2022
 • Magdalena Kierzkowska

Święto Morza 2022 – zapraszamy do zwiedzania statków Urzędu Morskiego w Gdyni

Jak co roku, Urząd Morski w Gdyni jest jednym z organizatorów Święta Morza 2022. W ramach inauguracji obchodów, 17 czerwca o godzinie 12.00 Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wraz z przedstawicielami pozostałych organizatorów Święta Morza złoży wieniec na morzu w hołdzie „Tym, którzy odeszli na wieczną wachtę”. W godzinach 10.00-15.00, w dniu 20 czerwca (poniedziałek) w Gdyni, dostępna będzie do zwiedzania jednostka Urzędu Morskiego ZODIAK II, a 26 czerwca (niedziela) jednostka hydrograficzna KONSTELACJA.

 • 15 czerwca 2022
 • Magdalena Kierzkowska

Zalew połączony z Zatoką! Przekop Mierzei wkrótce gotowy

Inwestycja, której celem jest wytyczenie nowej drogi wodnej na Mierzei Wiślanej nabiera ostatecznych kształtów. Śluza kanału żeglugowego jest już napełniona wodą do docelowego poziomu, co oznacza, że połączenie Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej stało się faktem. Zrealizowano już także większość prac w porcie osłonowym oraz w rejonie sztucznej wyspy.

 • 23 maja 2022
 • Magdalena Kierzkowska

Urząd Morski w Gdyni po raz drugi poszukuje wolontariuszy do współpracy przy edukowaniu w zakresie ochrony wydm i lasów nadmorskich

Jeżeli jesteś osobą: kochającą polskie morze i jego wybrzeże, odpowiedzialną, komunikatywną, energiczną, dysponującą wolnym czasem i pełnoletnią. Przyjdź do nas i zostań wolontariuszem!

 • 20 maja 2022
 • admin

Analiza falowania i ruchu rumowiska w Porcie Łeba

Z uwagi na plany rozwojowe Portu Łeba, związane m.in. z energetyką wiatrową na morzu, Urząd Morski w Gdyni zlecił Instytutowi Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk opracowanie „Analizy falowania i ruchu rumowiska wzdłuż portów oraz w portach Rowy i Łeba. Tom I Łeba” .

 • 12 maja 2022
 • Magdalena Kierzkowska

Podpisanie umowy na tor wodny w ramach „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Rozpoczyna się kolejny etap prac związany z budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. W piątek, 6 maja br. w Kapitanacie Portu Elbląg odbyło się uroczyste podpisanie umowy, w ramach której zostanie pogłębiony tor wodny o długości 8,2 tysięcy metrów. Pozwoli to na przepływanie tędy statków o długości 100 metrów, szerokości do 20 metrów i zanurzeniu 4,5 metrów.

 • 12 maja 2022
 • Magdalena Kierzkowska

18 maja Międzynarodowym Dniem Kobiet w Żegludze

Zgromadzenie Międzynarodowej Organizacji Morskiej przyjęło rezolucję, ogłaszającą Międzynarodowy Dzień Kobiet w Żegludze, który ma być obchodzony 18 maja każdego roku. Obchody mają na celu promowanie rekrutacji, zatrzymywania i trwałego zatrudnienia kobiet w sektorze morskim, podniesienie rangi kobiet w sektorze morskim, wzmocnienie zaangażowania IMO w realizację celu 5. ONZ Zrównoważonego Rozwoju (równość płci) oraz wspierać prace zapobiegające obecnej nierównowadze płci w zatrudnieniu na morzu.