Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Aktualności

Urząd Morski w Gdyni otrzymał dofinansowanie na zakup samochodów elektrycznych

  • 9 lutego 2024
Gęś Gęgawa brodząca na podmokłym terenie. W tle pożółkłe rośliny przybrzeżne.
fot. Urząd Morski w Gdyni

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przyznał Urzędowi Morskiemu w Gdyni dofinansowanie w wysokości 1 mln zł. na zakup 4 samochodów elektrycznych. Umowa o dofinansowanie została podpisana 2 lutego br., a zawarty w niej termin wykorzystania przyznanych środków to 31 grudnia br.

Pośród licznych zadań, wynikających z prawa krajowego i międzynarodowego, w zasięgu działania administracji morskiej znajdują się również obszary Natura 2000, objęte ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Należą do nich między innymi ostoje ptaków oraz różnego rodzaje siedliska, zlokalizowane w rejonie Mierzei Wiślanej, Zatoki Puckiej, ujścia Wisły oraz w innych miejscach. Są to miejsca, w których pracownicy urzędu wykonują czynności służbowe – również z wykorzystaniem samochodów służbowych.

W wyniku wycofania z dalszej eksploatacji 4 najstarszych samochodów spalinowych i zastąpieniu ich elektrycznymi nastąpi całkowita redukcja zanieczyszczeń, pochodzących ze spalin tych samochodów do powietrza oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji na terenach szczególnie wrażliwych i cennych ekologicznie oraz  środowiskowo.

Zakup pojazdów elektrycznych wpisuje się w Program Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), a w szczególności w realizację celów wynikających z Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zakup samochodów elektrycznych zostanie zrealizowany z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Logo dofinansowano z WFOŚ w Gdańsku

Odnośnik do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl

22 marca 2024

Drugi finał konkursu fotograficznego „Urząd Morsk…

Podczas wielkanocnego spotkania załogi Urzędu Morskiego w Gdyni, któr…

22 marca 2024

Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni …

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza nabór na szkolenie kandydat…